KOMBIT knækker kompliceret el-varme-proces

Danske borgere har ret til reduktion på en række afgifter, hvis de har el-varme som primær varmekilde – men håndteringen af det har vist sig tidskrævende og kompliceret.

El-varme har fået fornyet vinde i sejlene midt i en igangværende energikrise. Det betyder i praksis, at langt flere danske hjem får el-varme som primær varmekilde. Hermed berettes disse boligejere til en reduktion på en række el-afgifter for forbrug over 4.000 kWh.

Fra tung proces til simpelt opslag

Når en boligejer har el-varme registreret som primær varmekilde i BBR, kan boligejeren ansøge sit el-selskab om afgiftsreduktion. El-selskaberne har hidtil rettet henvendelse til ansøgerens bopælskommune for at få hjælp til at afdække, hvornår husstanden i BBR har registreret el-varme som primær opvarmningsform. Information som i dag ellers er tilgængelige via den fællesoffentlige Datafordeler.

El-selskabet kan herefter sammen med el-distributøren tildele en afgiftsreduktion.

Processen har været afhængig af, at kommunerne leverer dokumentation for, hvornår boligejer har registreret el-varmen som primær varmekilde. En opgave som har vist sig forholdsvist omfattende og bliver stadigt mere omfattende. Derfor kan processen også let trække ud.

Problemstillingen har således også været et tilbagevendende emne i regi af både Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Kommunernes Landsforening (KL).

KL har igangsat en afklarende dialog med el-selskabernes brancheforening, GreenPowerDenmark, med henblik på at finde en fornuftig løsning. I den forbindelse har KL involveret KOMBIT for at finde en bedre og mere effektiv proces fx ved at udstille de autoritative data fra Datafordeleren direkte til el-selskaberne.

I KOMBITs forretningsfællesskab for Teknik, Miljø og Borgerservice er man lykkedes med at skitsere en simpel løsning på problemstillingen, som baserer sig på BBR-data, der allerede i dag er offentligt tilgængelige via den fællesoffentlige Datafordeler – dog ikke i en form, som er helt lige til at gå til.

Løsningen gør det muligt for el-selskaberne selv at hente de nødvendige data, så kommunen slet ikke involveres i processen.

Således sparer både el-selskaber og kommuner tid, mens borgere kan få behandlet deres ansøgning langt hurtigere.

En simpel teknisk løsning er allerede i drift

I et teknisk perspektiv er løsningen forholdsvis simpel. Når kommunerne samtidig kan spares for tusindvis af henvendelser om reduktion af el-afgifter – og hele processen kan blive hurtigere – har der været stor motivation for at få etableret en løsning hurtigst muligt. 

KOMBITs innovationsafdeling har bistået, mens KOMBITs forretningsfællesskab for Teknik, Miljø og Borgerservice har afsøgt markedet og fundet en eksisterende system-udbyder, som gør det muligt, at der på ganske kort tid kan etableres en offentligt tilgængelig pilot-løsning.

Løsningen strukturerer og udstiller de relevante data til el-selskaberne, så de kan fremsøge autoritative data for historisk registrering af varmekilder i den ansøgende husstand.

Løsningen er blevet etableret så hurtigt som muligt i form af en såkaldt MVP-løsning (Minimal Viable Produkt). Det er KOMBITs forhåbning og forventning, at enten el-selskaberne selv – eller it-markedet - i løbet af den aftalte driftsperiode etablerer løsninger, som kan formsys til el-selskabernes arbejdsgange.

Enkeltmands-firma løser opgaven

KOMBITs forretningsfællesskab for Teknik, Miljø og Borgerservice har identificeret en passende løsning at udstille data – og i samarbejde med KOMBITs enhed for forretningsudvikling – indgået en aftale GeoSite ApS, som er en enkeltmandsvirksomhed fra Risskov.

Det er både sjovt og spændende at få lov til at løse sådan en opgave, som skaber umiddelbar værdi for alle parter i og omkring processen. Og samtidig er det alletiders anledning til, at jeg kan skærpe min ekspertise i forhold til at anvende data på Datafordeleren. Så jeg får også selv noget ud af det på den front.

Udtaler Ove Lindholt Hansen, som ejer og driver Geosite ApS.

I KOMBIT er vi stolte over at have dygtige medarbejdere, som er så godt inde i såvel kommunernes udfordringer og de tekniske muligheder i det omfattende data- og systemlandskab, at vi kan bidrage med at knække sådanne nødder.

Samtidig er vi glade for, at opgaven løses hos en af landets små it-virksomheder. Vi ser gerne at netop de mindre leverandører løser endnu flere opgaver for KOMBIT og kommunerne i fremtiden.

Du kan se løsningen her

 

Kontakt

Senior it-konsulent
3268 0435