KOMBIT inviterer til leverandørdialog om Serviceplatformen

Vær med til at præge Serviceplatformen – deltag i det tekniske eller det forretningsmæssige leverandørspor, der begge starter op i marts måned.

KOMBIT vil gere sikre, at Serviceplatformen i størst mulig omfang understøtter forretningsgange for kommunernes it-leverandører. Derfor starter KOMBIT i marts 2013 to dialogspor op for leverandører, der ønsker at deltage i det videre arbejde med Serviceplatformen, henholdsvis et teknisk og et forretningsmæssigt. Dermed kan interesserede leverandører være med til at sikre, at kommunernes Serviceplatform fremover bliver en værdiskabende kilde for både kommuner og deres leverandører.

Deltagelse

De to spor vil i udgangspunktet hver vil bestå af tre møder. Møderne finder sted den 6/3, 11/4 og 16/5 2013 (nærmere information om tid og sted følger snarest). På møderne vil vi drøfte en blanding af foruddefinerede temaer samt relevante problemstillinger og ideer, som dialogen måtte frembringe. 
 

Det forretningsmæssige spor

Her fokuserer vi på forretningsmæssige temaer i forbindelse med Serviceplatformen, fx: 
Forretningsmæssige muligheder og udfordringer for anvendersystemer 
Forretningsmæssige muligheder og udfordringer for kildesystemer 
Workflows
It-understøttelse
Rettigheder og roller
 
Ved første møde vil fokus især være på workflows, hvilke data der kommer på Serviceplatformen samt de forretningsmæssige muligheder og udfordringer. 
 

Det tekniske spor

Her fokuserer vi på tekniske temaer i forbindelse med Serviceplatformen, fx:
Teknisk dokumentation 
Vejledning til brug af Serviceplatformen 
Teknisk tilslutning
Principper for versions- og releasestyring 
Behov for decentrale serviceplatforme 
Drift mm. 
 
Ved første møde vil vi fokus især være på workflows, teknisk tilslutning, brug af eksternt testmiljø samt drifts- og serviceorganisation.
Deltager du i det tekniske leverandørspor, vil du blive tilbudt gratis adgang til det eksterne testmiljø og tilhørende testdata. 
 

Tilmelding

For at sikre en åben og nær dialog, begrænser vi antallet af deltagere i hvert spor til 10 personer og der vil være mødepligt til møderne. Pladserne bliver tildelt efter først-til-mølle princippet. 
 
 
Du får snarest en tilbagemelding om, hvorvidt du skal deltage i det videre arbejde. 
 

Følg med

Deltager du ikke i sporene, men ønsker du som leverandør alligevel at følge diskussionerne i de to spor, kan du tilmelde dig nyhedsbrevene, der løbende orienterer om arbejdet.