KOMBIT inviterer leverandører af Testing as a Service (TaaS) til dialogmøder

KOMBIT vil i november 2023 gennemføre et udbud på Testing as a Service (TaaS) og inviterer derfor interesserede virksomheder til dialog om, hvordan udbuddet bedst gennemføres.

KOMBIT offentliggører d. 1. november 2023 udbudskriterierne for et udbud på Testing as a Service (TaaS) i EU Supply. Som optakt til udbuddet inviterer KOMBIT interesserede leverandører til individuelle dialogmøder for at få en dybere forståelse af markedet og dets forskelligheder samt sikre, at kravene til ydelserne i udbuddet er markedskonforme. Interesserede leverandører skal kontakte Test- og kvalitetschef Heidi Kristoffersen på mail hkn@kombit.dk for nærmere aftale af et fysisk- eller virtuelt dialogmøde.

Fristen for tilkendegivelse af, om en leverandør ønsker et dialogmøde, er tirsdag den 1. maj 2023. Dialogmøderne forventes gennemført inden 15. maj 2023 og vil følge de udbudsretlige grundprincipper om ligebehandling og gennemsigtighed.

Dialogmøder er alene vejledende
Deltagelse i markedsdialogen har ingen betydning for efterfølgende at kunne blive prækvalificeret til at byde på opgaven. Prækvalifikationen ifm. det kommende udbud gennemføres således helt uafhængigt af de indleddende dialogmøder og vil foregå på baggrund af udvælgelseskriterier, der bliver fastlagt efter markedsdialogen. Formålet med markedsdialogen er alene at opnå bedre viden om og indsigt i markedet på en række nærmere områder relateret til et udbud på Taas..

Efter afholdelsen af alle dialogmøderne vil en opsamlingsrapport blive gjort tilgængelig i EU Supply, samt på KOMBITs egen hjemmeside.

 

Kontakt

Test- og kvalitetschef
2132 0171