KOMBIT indhenter revisionserklæringer fra systemleverandører

KOMBIT udsender henover foråret revisionserklæringer, der gør det muligt for kommunerne at føre tilsyn med de fælleskommunale systemleverandører.

KOMBIT er i øjeblikket i gang med at indhente revisionserklæringer fra systemleverandørerne til de systemer, hvor KOMBIT er databehandler for kommunerne. 

Revisionserklæringerne skal understøtte kommunernes og KOMBITs tilsyn med, at leverandørerne overholder databehandleraftalerne. Der bliver indhentet revisionserklæringer for følgende systemer: 

 • SAPA/borgerblikket
 • FLIS
 • NemRefusion/Mit sygefravær
 • KSD
 • KY
 • FBS
 • FBI
 • Ydelsesrefusion
 • BOM 2.0
 • Køreprøvebooking
 • Socialt Frikort
 • BBR
 • DUBU
 • Aula
 • Støttesystemerne
 • Serviceplatformen

Revisors tilsyn med Aula og Serviceplatformen forventes først at være gennemført i løbet af juni måned. 

Der vil også blive indhentet en revisionserklæring for KOMBIT som databehandler. KOMBIT vil sørge for at udsende erklæringerne i takt med, at de færdiggøres. Erklæringerne bliver sendt til de kommunale DPO’er, medmindre programlederen har indgivet andre kontaktpersoner via opgaveværktøjet KLIK.  

Spørgsmål til indholdet af erklæringerne kan stilles til de enkelte projektpostkasser, der fremgår af projekternes hjemmesider på KOMBIT.dk . Når alle erklæringer er sendt ud til kommunerne, bliver der lagt en nyhed op her på siden.   

 

Kontakt

Vicedirektør
3334 9454