Kom med til seminar om SAPAs kravspecifikation

På introseminarer den 20., 21. marts og 4. april vil KOMBIT informere om SAPA kravspecifikationen og klæde kommunerne på i forhold til den forestående høringsproces.

Første udkast af kravspecifikationen til SAPA-løsningen (Sagsoverblik/Partskontakt) er nu klar til blive drøftet med kommunerne. Kravspecifikationen vil i første omgang være omdrejningspunktet for et seminar for SAPAs kommuneprojektgruppe og kommunestyregruppe den 28. februar.

På basis af tilbagemeldingerne på dette møde vil KOMBIT tilrette kravspecifikationen og gøre den klar til høring i kommunerne. Høringen skal sikre en bred og solid involvering af kommunerne. Høringen bliver sidste chance for kommunerne for at give input til den kommende løsning, inden udbuddet og udviklingen går i gang.

Introseminarer i marts

I forbindelse med høringen inviterer KOMBIT alle kommuner til introseminarer i vest den 20. marts og i øst den 21. marts samt 4. april 2013. Introseminarerne er primært for SAPAs kontaktpersoner i kommunerne, men andre kommunale interessenter er også velkomne. Introseminarerne bliver en kick-off på høringen af kravspecifikationen og skal sikre, at SAPA-kontaktpersonerne er klædt på til at fungere som tovholdere på indsamling af feed-back fra deres kommune.

Du tilmelder dig mødet via dette link. Af planlægningshensyn beder vi om, at du udfylder en tilmelding for hver deltager. Møderne varer hele dagen, men det præcise tid og sted for mødet vil blive meldt ud inden mødet.

Høring slutter i maj

På introseminarerne bliver deltagerne klædt på i forhold til, hvordan de kan planlægge, kommunikere og gennemføre en høringsproces i deres organisation.

Efter introseminarerne er der afsat ca. halvanden måned til at kommunerne kan drøfte SAPA kravspecifikationen internt. Som afslutning på kommunehøringen, vil KOMBIT invitere til feedback-seminarer i begyndelsen af maj.

Hvis du vil vide mere om processen eller seminarerne, er du velkommen til at kontakte Jahnni Nielsen fra KOMBIT.
 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektkoordinator
3334 9429