KMD Sag opsagt af alle landets kommuner

Alle kommuner har opsagt KMD Sag per 31/12/2022

Sommerferien skydes i gang med den glædelige nyhed om, at alle kommuner per dags dato har opsagt KMD Sag. Det betyder at KMD Sag ikke længere vil være brugt i nogen kommuner efter den 31. december 2022.

Med udfasningen af KMD Sag kan landets kommuner se frem til en kollektiv månedlig besparelse på 700.000 kr. I kraft af at afviklingen af KMD Sag finder sted seks måneder før tid er der således estimeret en yderligere kollektiv besparelse på cirka 4.2 millioner kr.

Du får det fulde overblik over regnestykket for besparelser i tabellen nedenfor.

Kritiske forudsætningssystem Procentvis reduktion ved 98 kommuners exit af KMD Sag Reduktion per år Reduktion per måned
KMD Indkomst 9% 3.587.054 kr.

298.921 kr.

KSP/CICS og LOS 5%

914.118 kr.

76.176 kr.

P-data

7%

3.472.171 kr.

289.348 kr.

V-data

8%

307.777 kr.

25.648 kr.

Total  

8.281.119 kr.

690.093 kr.

Moderne it-løsning, der sikrer kvaliteten af den kommunale sagsbehandling

Det primære formål med SAPA var at konkurrenceudsætte KMD Sag i forbindelse med monopolbruddet, og samtidig at give de kommunale brugere en moderne og tidssvarende it-løsning. Og sidstnævnte del er ikke gået Ombudsmanden, Niels Fenger, forbi da han fornyelig på baggrund af en sag udtalte følgende om SAPA Advis:

It-systemet [SAPA Advis, red.] er et eksempel på, hvordan digitalt understøttet sagsbehandling kan fremme sagsbehandlingen og nedbringe sagsbehandlingstiden til gavn for de berørte borgere. Men også på, at et systems potentiale kun realiseres, hvis myndighederne rent faktisk er opmærksomme på systemet og gør brug af det”.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse fra Ombudsmanden her.

Efter sommerferien vil du kunne læse flere artikler omkring blandt andet gevinstrealisering med SAPA. Her vil vi gå i dybden med usecases og meget, meget mere.

 

Kontakt

Konsulent / Kommunikationskonsulent
9354 4512