Kick off for Støttesystemernes arbejdsgrupper

Støttesystemerne har holdt kick off for nye arbejdsgrupper, der involverer kommunerne, ATP og Udbetaling Danmark.

Mere end 40 kommunale repræsentanter og deltagere fra ATP og UDK mødte i sidste uge op til kick off for Støttesystemernes fire nye arbejdsgrupper og engagerede sig i dialogen om det fremtidige kommunale it-landskab.

KOMBITs monopolbrudsprojekter – SAPA, KY og KSD var også repræsenteret i arbejdsgrupperne for at sikre de tværgående afhængigheder og behov i forhold til de fælleskommunale Støttesystemer.

Arbejdsgruppernes fokus
Arbejdsgruppernes formål er at sikre, at den forretningsnære operationelle viden, som kommunerne, ATP og Udbetaling Danmark har, bringes i spil – både i forhold til realiseringen og implementeringen af Støttesystemerne.

De fire arbejdsgrupper er inddelt således:

  • Hændelser – Beskedfordeler
  • Indekser – Sags-, Dokument- og Ydelsesindeks
  • Sikkerhed – Administrationsmodul og Adgangsstyring for bruger og systemer
  • Klassifikation og Organisation

Arbejdsgruppernes fokus frem til sommer er at arbejde på en konkret aktivitetsplan, der skal formidles til alle 98 kommuner i tredje kvartal 2014. Aktivitetsplanen skal konkretisere, hvilke opgaver kommunerne og KOMBIT skal løse i andet halvår af 2014 samt i 2015 frem til implementeringen af Støttesystemerne.

Undersøgelse skal danne grundlag for anbefalinger
For at sikre den rigtige forankring af Støttesystemerne i kommunerne, iværksatte KOMBIT i april en undersøgelse blandt alle 98 kommuner. Undersøgelsen skal være med til at afdække, hvilke systemer kommunerne har i dag, som har relevans i forhold til de fælleskommunale Støttesystemer. Mere end 70 kommuner har besvaret spørgsmålene og resultaterne vil danne grundlag for arbejdsgruppernes og KOMBITs anbefalinger af, hvordan kommunerne bedst muligt drager nytte af Støttesystemerne - i første omgang i forhold til monopolbruddet, men på sigt også i forhold til kommunernes øvrige systemer.

Kontaktperson for Støttesystemerne
I den seneste lancering af Kommunernes Drejebog for monopolbruddet har kommunerne bl.a. fået stillet opgaven at udpege en kontaktperson for Støttesystemerne, som efter sommerferien kan modtage information omkring de fremadrettede aktiviteter.  Indtil videre har 30 kommuner meldt en kontaktperson ind, men KOMBIT vil gerne opfordre de øvrige kommuner til at udpege en kontaktperson inden 1. juni, da første runde af information om Støttesystemerne vil blive udsendt inden sommerferien.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0423