KDI rekrutterer medlemmer til tre nye referencegrupper

Kommunernes Data og Infrastruktur, KDI, inviterer til deltagelse i tre nye referencegrupper for hhv. forretning, arkitektur og udvikling samt drift og forvaltning.

En række fora rundt om Kommunernes Data og Infrastruktur, KDI, sikrer kommunernes indflydelse på arbejdet med den fælleskommunale infrastruktur på strategisk og operationelt niveau. Vi inviterer nu til deltagelse i tre nye referencegrupper for hhv. forretning, arkitektur og udvikling samt drift og forvaltning. 

Referencegrupperne tager ansvar for at sikre, at de konkrete problemstillinger/opgaver, som KDI arbejder med, afspejler og er kvalificeret i et kommunalt og helhedsorienteret perspektiv. Referencegrupperne arbejder både med udvikling, udbredelse og anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur.

Deltagerne i referencegrupperne får en god viden og indsigt i infrastrukturen, og de får mulighed for at networke med kolleger i andre kommuner med samme fokus og interesse. Og ikke mindst er deltagerne med til at sikre, at KOMBITS initiativer er praksisnære og kommunikeres på en måde, der giver mening for kommunerne.

Du kan læse mere om referencegruppernes fokus og bemanding nedenfor.

Referencegruppen Forretning
KDI søger seks specialister fra kommunerne med bred forståelse for kommunale behov og udfordringer samt specifik indsigt i hhv. kommunale forretningsbehov, herunder: lovgivning, arbejdsgange, organisering og den systemmæssige understøttelse af et eller flere kommunale forvaltnings- og forretningsområder.

Profiler: Digitaliseringskonsulenter og fagpersoner med digitale kompetencer fx KOMBIT-programleder og infrastrukturansvarlige eller andre der arbejder med at sikre værdi af den fælleskommunale infrastruktur.

Første møde i referencegruppen for Forretning afholdes mandag den 21. juni kl. 13:00-15:00.

Referencegruppen Arkitektur og Udvikling
KDI søger seks specialister fra kommunerne med bred forståelse for kommunale behov og udfordringer samt specifik indsigt i besluttede arkitekturmæssige rammer og standarder.

Profiler: It-arkitekter, chefer fra kommunale forvaltningsområder, f.eks. Teknik og Miljø, Sundhed, Arbejdsmarked og Økonomiområdet.

Første møde i referencegruppen for Arkitektur og Udvikling afholdes onsdag den 16. juni kl. 10:00-12:00.

Referencegruppen Drift og Forvaltning
KDI søger seks specialister fra kommunerne med bred forståelse for kommunale behov og udfordringer samt specifik indsigt i smidig drift og forvaltning af konkrete it-løsninger i sammenhæng med den øvrige fælleskommunale infrastruktur.

Profiler: Driftschefer/-direktører, tekniske arkitekter, systemansvarlige (ansvarlige for systemforvaltning) og repræsentanter for driftsdelen af den kommunale forretning.

Første møde i referencegruppen for Drift og Forvaltning afholdes den 22. juni kl. 9:00-11:00.

Bred repræsentation af medlemmer

Vi rekrutterer medlemmer fra både små og store kommuner og fra kommuner, der befinder sig på forskellige modenhedsniveauer i forhold til anvendelse af infrastrukturen. Det giver en spændvidde af engagerede profiler, der ønsker at bidrage til KOMBITs arbejde. Fælles for deltagelse i grupperne er, at man som medlem skal kunne se værdien i - og arbejde for - at den fælleskommunale infrastruktur anvendes til at understøtte den kommunale forretning. Dette både i den enkelte kommune, på tværs af kommunale fagområder og tværkommunalt/-offentligt.

Læs mere om governancestrukturen og de tre referencegruppers opgaver, ansvar og mandat i denne præsentation

Deltagelse

Referencegrupperne mødes ca. fire gange årligt. Flertallet af møderne afvikles virtuelt og et enkelt møde kræver fysisk fremmøde. Forud for møderne skal deltagerne afsætte 1-3 timer til forberedelse. Der kan også være brug for, at deltagerne analyserer, afdækker og kommer med input til konkrete problemstillinger mellem møderne. Slutteligt skal deltagerne påregne tid til deltagelse i nogle større arrangementer, hvor der kan være behov for, at medlemmer af referencegrupperne holder oplæg, deler viden og erfaringer og dermed optræder som repræsentanter for den fælleskommunale infrastruktur.      

Ansøgning

Kunne det være interessant for dig eller en kollega at deltage, modtager vi gerne en motiveret ansøgning senest den 17. maj 2021. Ansøgningen skal ske via dette link. 

I ansøgningen vil du blive bedt om notere:

  • hvilken referencegruppe, du ønsker at deltage i
  • din motivation for at deltage
  • hvad du forventer at opnå ved at deltage i referencegruppen
  • hvad du bidrager med til referencegruppen
  • din kommunes ambitioner og aktuelle arbejde med den fælleskommunale infrastruktur relateret til den referencegruppe, du ønsker at deltage i (forretning, arkitektur/udvikling, drift/forvaltning)

Har du spørgsmål skriv til kdi@kombit.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Kontakt

Projektchef
3334 9432