It-systemer og serviceaftaler er migreret til STS Administrationsmodul

Indgåelse af aftaler via Serviceplatformens Administrationsmodul er nu lukket ned og overflyttet til STS Administrationsmodul.

Med migreringen til Støttesystemernes Administrationsmodul (STS Administrationsmodul) er det fremover kun muligt at administrere opgaver omkring indgåelse af serviceaftaler og oprettelse af it-systemer i STS Administrationsmodul.

Rettigheder til STS Administrationsmodul skal oprettes i NemLog-In

De adgangsrettigheder, der var registreret for brugere af Serviceplatformens Administrationsmodul, følger ikke automatisk med over i STS Administrationsmodul. Alle brugere, der fremover skal indgå serviceaftaler og oprette it-systemer i STS Administrationsmodul, skal derfor have tildelt adgangsrettigheder til STS Administrationsmodul i NemLogin via dette link.

Vejledninger og tilbagemeldinger om fejl og ændringsønsker

Vejledninger i hvordan man som leverandør og myndighed tilgår og anvender STS Administrationsmodul kan hentes på KDI’s hjemmeside.

Fejl og mangler, der afdækkes i forbindelse med brug af STS Administrationsmodul, skal indrapporteres i denne skabelon og sendes til Serviceplatformens helpdesk via helpdesk@serviceplatformen.dk.

Hvis kommuner og kommunale leverandører har ændringsønsker til STS Administrationsmodul, er processen for indmelding af ændringsønsker beskrevet på dette link.

Spørgsmål vedr. STS Administrationsmodul og migreringen kan rettes helpdesk@serviceplatformen.dk.

For at tilgå Servicekataloget skal brugere stadig logge på via Serviceplatformens administrationsmodul.

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0493