Invitation til teknisk dialog vedrørende Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

KOMBIT er nu så langt i processen, at potentielle leverandører inviteres til en teknisk dialog vedrørende det nye system til Ejendomsskat og Ejendomsbidrag.

KOMBIT afholdt d. 2. december et informationsmøde om det nye system til Ejendomsskat og Ejendomsbidrag. Her fortalte KOMBIT om behov til systemet, processer og arkitektur. I forlængelse af informationsmødet afholdes der tekniske dialogmøder i uge 51.

Møderne afholdes for at give markedet mulighed for at gå i dybden med det offentliggjorte materiale og præsentere bekymringer og konstruktive forslag under en forudbestemt ramme.

Oplæg med spørgsmål

Projektet har, for at skabe et fælles udgangspunkt for den tekniske dialog, udarbejdet et oplæg, der indeholder links til tidligere offentliggjort materiale samt en række spørgsmål, der ønskes besvaret igennem dialogen. Det dokument kan du læse her.

KOMBIT ønsker, så vidt muligt, at give potentielle tilbudsgivere et bredt indblik i projektet så tidligt som muligt i processen. Derfor har projektet offentliggjort det foreløbige udkast til en løsningsarkitektur. Løsningsarkitekturen består af et overordnet dokument samt tre bilag om henholdsvis processer, informationsmodel og integrationer. Disse dokumenter finder du nederst på denne side.

Følger Grunddataprogrammets metode

Da projektet har tæt tilknytning til Grunddataprogrammet følges programmets valgte metode med først at udarbejde en målarkitektur og siden en løsningsarkitektur. Ud fra løsningsarkitekturen udarbejdes en kravspecifikation og samlet udbudsmateriale ud fra KOMBITs standarder og skabeloner. 

KOMBIT opfordrer alle interesserede leverandører til at følge med på projektets hjemmeside, da der løbende vil komme opdateringer vedrørende relevante dokumenter i forhold til projektet

Tid og sted:

Den tekniske dialog foregår på en række udvalgte dage i uge 51, 2014. Møderne foregår i KOMBIT. Alle møder er af 1 time og 30 minutters varighed.

Tilmelding

Møderne bookes efter ’først til mølle’ princippet. For tilmelding og yderligere information kontakt venligst leverandørchef, Jesper Bo Seidler på telefon 21 27 85 93 eller mail jsi@kombit.dk.