Få inspiration til kommunens arbejde med strategiske SAPA-opgaver

Kommunerne skal løse en række strategiske SAPA-opgaver, og KOMBIT udgiver nu redskaber til inspiration til opgaverne.

Før landets kommuner kan gennemføre implementeringen af SAPA-systemet, skal man lokalt i hver kommune løse en række strategiske opgaver. Det drejer sig blandt andet om at fastlægge en vision for den fremtidige anvendelse af SAPA og udarbejde de strategier, som skal lede frem til realiseringen af visionen for SAPA.

KOMBIT er bekendt med, at nogle kommuner er godt i gang med arbejdet, mens andre kommuner endnu ikke har påbegyndt de strategiske opgaver. Derfor gentager vi opfordringen til, at man får løst de strategiske opgaver og lokalt tager stilling til bl.a. sit ambitionsniveau for anvendelsen af SAPA.

Til at understøtte arbejdet i den enkelte kommune har KOMBIT udarbejdet inspirationsmaterialer, kommuneeksempler og vejledninger til løsning af de strategiske opgaver.

Inspiration til løsning af de strategiske SAPA-opgaver

Som inspiration til løsning af de strategiske opgaver, der er grundlag for implementering af SAPA, kan man læse ”Introduktion til strategiske opgaver i SAPA-projektet”.

KOMBIT har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet redskaber til at understøtte kommunernes arbejde med opgaverne. Redskaberne ligger i dokumentbiblioteket:

Grundlæggende introduktion til SAPA

Hvis du vil læse mere om SAPA grundlæggende set, har vi opdateret to centrale procesdiagrammer, nemlig ”Ud af KMD Sag” og ”Ind i SAPA”. Førstnævnte danner et overblik over de aktiviteter, som skal gennemføres for at komme ud af KMD Sag, mens sidstnævnte danner et tilsvarende overblik over aktiviteter, som skal gennemføres for at kunne ibrugtage SAPA.

Vi er også ved at opdatere ”SAPA temaoverblik”, der er forløberen til SAPAs udrulningshåndbog, og forventer at offentliggøre den opdaterede version til januar.

Konfiguration af SAPA-adgange i Støttesystemerne

Endelig har vi lavet baggrundsmaterialer til kommunens forretningsmæssige forarbejde med konfiguration af SAPA-adgange i Støttesystemerne. Dette suppleres af en række pilotkommuneeksempler, der illustrerer både proces og forretningsmæssige overvejelser, når man som kommune skal opbygge jobfunktionsroller. Disse materialer ligger i dokumentbiblioteket under overskriften ”Konfiguration”.

Dokumentbiblioteket indeholder derudover en række andre redskaber og kommuneeksempler, som er tænkt til at hjælpe og inspirere kommunerne i arbejdet med at implementere SAPA. Fx ligger der redskaber til KMD Sag Exitstrategien og til kommunikationsaktiviteter i kommunerne.

Indtil vi kender den nye udrulningsplan for SAPA, opfordrer vi kommunerne til at orientere sig i de implementeringsmaterialer, der er tilgængelige i SAPAs dokumentbibliotek. Når planlægningsfasen for kommunerne i første ordinære udrulningsbølge nærmer sig, begynder vi igen at lægge opgaver i KIGO-systemet.