Ingen betaling for FLIS i 2013

Kommunerne vil ikke vil blive opkrævet betaling for FLIS-systemet, før datakvaliteten er tilfredsstillende.

KOMBIT og Styregruppen for FLIS har besluttet, at kommunerne ikke vil blive opkrævet betaling for 2013 grundet en manglende tilstrækkelig datakvalitet i årets første tre kvartaler. 

I 2013 har der i ibrugtagningen af FLIS været stort fokus på at sikre den rette datakvalitet, herunder fokus på kommunernes validering af egne tal. Det betyder, at datagrundlaget nu efterhånden er ved at være kvalificeret, og at systemet er klar til ibrugtagning.

KOMBIT arbejder i øjeblikket på at udforme en betalingsmodel for FLIS med henblik på betaling for 2014, som omfatter betaling for de områder i FLIS, der er i drift og har en tilfredsstillende kvalitet af data. Når forslaget er godkendt i styregruppen, hvor både KL og kommunerne er repræsenteret, udsendes besked omkring betalingen for 2014 til kommunerne.

Udsatte Børn og Unge i FLIS

Udsatte Børn og Unge-området skulle efter planen være en del af FLIS i den næstkommende version, der bliver frigivet i slutningen af 2013. Integrationen til DUBU (Digitalisering – Børn og Unge) bliver tilgængelig senere end forventet, hvilket betyder, at dette dataområde ikke kommer til at indgå som en del af FLIS-systemet i 2013. En senere udrulning af Udsatte Børn og Unge-området er under planlægning.

Ældreområdet vil efter planen fortsat være med som det nye område i FLIS inden årsskiftet. Grundet den ændrede tidsplan for Børne og Unge-området har FLIS-projektet i stedet kunne opprioritere ændringsforslag, der vil give forbedringer i den kommende version.

FLIS vil løbende holde kommunerne informeret omkring betaling for 2014 og status på Børne og Unge-området og den nye version af FLIS-systemet i slutningen af året.

Se tidsplanen for FLIS.