Information udsendt til leverandører vedr. webinar og 1:1-møder om genudbud af Fælles Bibliotekssystem (FBS)

KOMBIT afholder webinar og 1:1-møder for alle leverandører, der er interesserede i genudbuddet af Fælles Bibliotekssystem.

Den 16. juni 2022 kl. 12.30-14.00 afholder KOMBIT webinar om det forestående genudbud af Fælles Bibliotekssystem (FBS), og der er udsendt information til leverandører om dette.

Webinaret foregår via Teams, og leverandører tilmelder sig ved at sende en mail til bibsys@kombit.dk med overskriften ’Tilmelding til leverandørwebinar’. 

I forlængelse af webinaret tilbyder KOMBIT interesserede leverandører 1:1-møder om udbuddet. Her har leverandørerne mulighed for at stille yderligere spørgsmål.

Den nuværende kontrakt med Systematic udløber den 31. december 2024, og det er planen, at udbuddet vil blive annonceret i foråret 2023. Udbuddet af FBS omfatter hele det fulde ansvar for it-opgaverne, dvs. udvikling, videreudvikling, applikationsvedligehold, applikationsdrift samt infrastrukturdrift. KOMBIT står for kravspecifikation i tæt dialog med og prioriteret af kommunerne.

Læs mere om udbuddet og tilmelding til webinaret og 1:1-leverandørmøder her.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere afklaring, så kontakt forretningsudvikler Morten Hass på mobil +45 29 74 13 37.