Indgåelse af aftaler via Serviceplatformens Administrationsmodul lukkes ned

Fremover administreres opgaver omkring indgåelse af serviceaftaler og oprettelse af it-systemer i STS Administrationsmodul.

Der lukkes for indgåelse af aftaler på Serviceplatformens Administrationsmodul. Det betyder, at det herefter udelukkende vil være muligt at administrere opgaver omkring indgåelse af serviceaftaler og oprettelse af it-systemer i STS Administrationsmodul.

Alle it-systemer og eksisterende serviceaftaler, der er registreret i Serviceplatformens administrationsmodul, bliver migreret til STS Administrationsmodul.

Migreringen sker den 13. april og den 5. maj 2018 i hhv. det eksterne testmiljø og produktionsmiljøet.

På grund af migreringen vil anvendere ikke kunne tilgå Serviceplatformens Administrationsmodul og STS Administrationsmodul i nedennævnte servicevinduer.

Servicevinduer for KDI’s eksterne testmiljø

  • Fra fredag den 13. april til og med søndag den 15. april vil der være lukket for administration af serviceaftaler og it-systemer i begge administrationsmoduler.

Servicevinduer for KDI’s produktionsmiljø

  • Fra fredag den 4. maj til og med søndag den 6. maj vil der være lukket for administration af serviceaftaler og it-systemer i begge administrationsmoduler.

Spørgsmål vedr. STS Administrationsmodul og migreringen kan rettes helpdesk@serviceplatformen.dk

For at tilgå servicekataloget skal brugere stadig ind logge ind via Serviceplatformens administrationsmodul.

Vejledninger og tilbagemeldinger om fejl og ændringsønsker

Vejledninger i hvordan man som leverandør og myndighed tilgår og anvender STS Administrationsmodul kan hentes på KDI’s hjemmeside.

Fejl og mangler, der afdækkes i forbindelse med brug af STS Administrationsmodul, skal indrapporteres i denne skabelon og sendes til Serviceplatformens helpdesk via helpdesk@serviceplatformen.dk

Hvis kommuner og kommunale leverandører har ændringsønsker til STS Administrationsmodul, er processen for indmelding af ændringsønsker beskrevet på dette link.

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0493