Indbydelse til teknisk dialog om KSD

Som et led i kravspecificeringen inviterer KOMBIT interesserede leverandører til teknisk dialog om Kommunernes Sygedagpengesystem.

Hen over sommeren har kortlægningen af regler i kommunerne relateret til KSD's kravmateriale været i høring i kommunerne, og der har været gennemført høring af arkitekturrapporten i netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter. Begge har givet god feedback til en opdatering af kravmaterialet.

Som med andre igangværende projekter giver KOMBIT derfor nu interesserede leverandører muligheden for at gennemse materialet, samt at deltage i en teknisk dialog med henblik på at få klarlagt eventuelle uklarheder eller uregelmæssigheder.

Kravmateriale og møder

Kravmaterialet til høringen vil være tilgængeligt her på kombit.dk d. 23. september 2013.

Møderne vil herefter blive afholdt den 17. og 18. oktober samt 21.-23. oktober hos KOMBIT. På møderne giver vi en kort opdatering af projektets status og inviterer til dialog om leverandørens kommentarer til materialet. Møderne vil hver vare 1½ time.

Tilmelding

Tilmeldingen til dialogmøderne starter allerede nu, og sker efter først-til-mølle princippet. Interesserede leverandører kan kontakte leverandørchef Jesper Bo Seidler på jsi@kombit.dk for at få fastlagt et mødetidspunkt i perioden.

Er der yderligere spørgsmål, kan disse også stilles til Jesper Bo Seidler.