Implementeringshåndbogen for KSD er offentliggjort

I dag offentliggør KMD og KOMBIT første version af implementeringshåndbogen, der skal støtte kommunerne i forberedelsen af Kommunernes Sygedagpengesystem.

Kommunernes ibrugtagning af Kommunernes Sygedagpengesystem i 2017 nærmer sig, og kommunernes intensiverer derfor i den kommende periode arbejdet med at forberede sig til løsningen. KMD og KOMBIT offentliggør i dag første version af den implementeringshåndbog, der sammen med konkrete implementeringsopgaver i opgave- og opfølgningsværktøjet KIGO skal støtte kommunerne frem mod ibrugtagningen.

Kommunernes implementering af Kommunernes Sygedagpengesystem skal ske efter princippet ”hjælp til selvhjælp”, og her er implementeringshåndbogen og KIGO-opgaverne vigtige værktøjer til kommunernes arbejde.

Indholdet i første version

I første del af implementeringshåndbogen får kommunernes KSD-projektledere indsigt i implementeringskonceptet, roller og ansvar, implementeringsmodel mv. Anden del omhandler den enkelte kommunes kronologiske implementeringsforløb, herunder en oversigt over de opgaver, kommunerne skal gennemføre i forbindelse med implementeringen. 

Da Kommunernes Sygedagpengesystem endnu ikke er færdigudviklet, og alle implementeringsopgaver derfor endnu ikke kan beskrives eller er kendte, bliver implementeringshåndbogen og KIGO løbende opdateret og udvidet med aktiviteter. 

Alt materiale samles ét sted

Alt materiale om implementeringen af KSD er samlet i KOMBITs eksterne dokumentbibliotek under overskriften "implementering". Her kan man danne sig et samlet overblik over tilgængeligt materiale:
•    Implementeringshåndbogen
•    Implementeringsplanen (generisk)
•    Kopi af KIGO-opgavebeskrivelser og bilag (selve opgaven ligger i KIGO)
•    KSD bølgeplan

Bemærk, at implementeringsplanen tager udgangspunkt i den gældende tidsplan for pilotbølge 1. Planens aktiviteter er generiske, da alle kommuner skal igennem det samme implementeringsforløb. KOMBIT og KMD publicerer ca. 6 måneder før kommunens ordinære udrulningsbølge en implementeringsplan for den pågældende bølge. Alle datoer for netværksmøder er tentative og vil som altid blive annonceret via nyhedsbreve. Implementeringsplanen giver kommunen et overblik over, hvilke aktiviteter der finder sted i hver fase.

Fra overordnet til kommunespecifik

Implementeringshåndbogen er et dynamisk dokument, der vil blive udviklet og konkretiseret frem til den enkelte kommune går i drift. Håndbogens første version er generisk for alle 98 kommuner, men op imod ibrugtagning kommer der også en kommunespecifik håndbog, der på et detaljeret niveau beskriver kommunens opgaver ud fra lokale forhold. Denne version bliver udarbejdet sammen med kommunen og leveres direkte til kommunen ca. 3 mdr. før Go-live dato.

Vi ser frem til at introducere implementeringshåndbogen, når KMD holder netværksmøder for kommunerne den 19., 20. og 24. maj 2016. 

Se implementeringshåndbogen i KSD’s eksterne dokumentbibliotek her.

 

Kontakt

Chef for Implementering
3334 9472