Implementeringshåndbog og KIGO-opgaver for Ydelsesrefusion klar

Kommunens indgang til implementering af Ydelsesrefusion

***Bemærk at KOMBIT i 2018 har udskiftet KIGO med værktøjet KLIK, som vi nu stiller til rådighed for kommunernes implementering. Læs mere om KLIK her.***

I forbindelse med implementering af Ydelsesrefusion, publicerer KOMBIT nu implementeringshåndbogen, som kommunerne skal bruge i forbindelse med implementering af Ydelsesrefusion, der går i luften den 1. januar 2018.

Derudover ligger de kommunerettede opgaver, der knytter sig til implementeringen, klar i KIGO (Kommunerne i god reform) som er et opgave- og opfølgningsværktøj.

Implementeringshåndbogen er kvalitetssikret af den kommunale faggruppe.

Implementeringshåndbogen

Målet med implementeringshåndbogen er at sikre:

  • Klarhed om rolle-, ansvars- og opgavefordeling i mellem kommunen, leverandøren og KOMBIT
  • Overblik over tidsplaner
  • Overblik over kommunerettede opgaver (KIGO-opgaver) i de forskellige faser af implementeringen af Ydelsesrefusion

Implementeringshåndbogen henvender sig til følgende målgrupper i kommunen:

  • Projektleder/koordinator, såfremt kommunen vælger at udpege denne rolle i projektet
  • Kontaktperson
  • Superbruger
  • Programleder for Monopolbrudsprogrammet, primært i forhold til løsning af nogle kommunerettede opgaver udstillet i KIGO
  • Leder for økonomi og beskæftigelse

Implementeringshåndbogen skal ses som den samlede indgang til materiale, der sikrer, at kommunerne selvstændigt kan implementere Ydelsesrefusion. Den kan læses fra ende til anden eller anvendes som opslagsværk.

Du finder implementeringshåndbogen her

Kommunernes opgaver i forbindelse med implementering

I forlængelse af implementeringshåndbogen, er der også en række kommunerettede opgaver i KIGO. Opgaverne er tilgængelige fra uge 28. Hvis du ikke har adgang til KIGO, bedes du kontakte kommunens programleder for monopolbruddet. Du kan læse mere om KIGO her

KIGO-opgaverne er publiceret på KOMBITs eksterne dokumentbibliotek her, hvor der også henvises til en række andre relevante informationer om projektet.

Såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning, kan KOMBIT kontaktes på ydelsesrefusion@kombit.dk

Husk at tilmelde din kommune på informationsdagene der afholdes i Århus den 5. september og København den 6. september her.