Hvad skal vi bruge vores DUBU-rådata til?

Læs hvorfor 'Min personlige sagsrapport', som bygger på rådata fra DUBU, er værdifuld for sagsbehandlerne og borgerne i Næstved Kommune.

Det har Center for Børn og Unge i Næstved Kommune fundet en løsning på. De bruger nemlig data til at lave en månedlig rapport til deres sagsbehandlere, som skaber overblik og gennemsigtighed i forhold til deres sager.

KOMBIT har taget en snak med et par sagsbehandlerne fra Næstved Kommune, som bruger ’Min personlige sagsrapport’ i deres daglige arbejde. Initiativet med rapporten kom sig af, at socialrådgiver Brian Rasmussen nedsatte en arbejdsgruppe som skulle se på, hvordan de kunne bruge de mange rådata fra DUBU til at skabe et overblik, der kunne give værdi for sagsbehandlerne i deres daglige arbejde.

Rapporten udarbejdes automatisk en gang om måneden og er en visuel fremstilling af data og registreringer for den enkelte sagsbehandler. Om rapporten siger socialrådgiver Katja Olsen, som arbejder med børnefaglige undersøgelser og foranstaltninger i Næstved Kommune:

”Man kan sige, at det er et minibillede af den viden, jeg kan finde i DUBU. Den indeholder en sagsliste, oversigt over aktive aktiviteter i sagerne, oversigt over underretninger, faglige vurderinger, anbringelser, børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler og igangværende indsatser”.

Tjekliste og overblik over sagsbehandlingen

Sagsbehandlerne fra Næstved Kommune er alle enige om, at deres personlige sagsrapport er med til at gøre deres arbejde nemmere. Katja Olsen understreger, at det gør det nemmere for hende at gøre status:

”Rapporten hjælper mig med at prioritere og skabe overblik. Jeg bruger den som en oversigt over mine sager, til sagsgennemgang på vores teammøde og til min egen sagsgennemgang, hvor jeg tjekker om dataene passer med virkeligheden. Rapporten giver mig et overblik over, hvor jeg er i sagen, og hvad jeg mangler. Også giver den mig et positivt pres i den forstand, at jeg eksempelvis bliver opmærksom på, at jeg mangler at skrive en faglig vurdering. Dokumentationskravene i arbejdet kan være svære at huske og derfor bliver rapporten et godt huskeredskab for mig”, siger Katja Olsen.

Socialrådgiver Katrine Bilde, der arbejder i Distriktsprojektet, et Herninginspireret-projekt, er enig med Katja Olsen i, at rapporten giver et godt overblik og tilføjer:

”Jeg bruger også rapporten som en tjekliste og til at sikre mig, at jeg overholder de lovpligtige tidsfrister og om der er sager, jeg skal være særlig opmærksom på. Oversigten over igangværende indsatser giver mig også et overblik over, hvad vi bruger af penge”

Mere tid til borgerne

At arbejde systematisk med DUBU-data, som Næstved Kommune gør, resulterer ikke kun et godt arbejdsredskab for den enkelte sagsbehandler og leder, men er også med til at frigive tid, som kan bruges på sagsbehandling ude hos borgen:

”Det er min opgave at minimere eventuelle problemer i forhold til kravene, eksempelvis ved at være på forkant med at en udbetaling kører som den skal. Når tingene kører, kan jeg i stedet koncentrere mig om den reelle sagsbehandling. Rapporten er på den måde med til at give mig struktur i dagligdagen og forebygge problemer i de interne arbejdsgange, som ellers ville tage tid fra den reelle sagsbehandling. Jeg har altså mindre tidsspild i dagligdagen og større kontrol over min dokumentation”, siger Katja Olsen.

For socialrådgiver Stine P., som arbejder i Team Handicap, er rapporten også med til at gøre en forskel for borgerne:

”Jeg bliver mere opmærksom på de igangværende afgørelser og indsatser og får rettidigt fulgt op på dem. Rapporten bliver på den måde et huskeredskab for mig.”

Ifølge Katrine Bilde oplever borgerne også, at deres sag får mere opmærksomhed:

”Når opfølgningerne bliver holdt rettidigt, føler borgerne sig i højere grad som en del af deres egen sag og føler sig hørt og inddraget.”

Vil du vide mere?

Du finder et eksempel på ’Min personlige sagsrapport’ under downloads nedenfor. Har du spørgsmål til rapporten, eller har du spørgsmål til Næstved Kommune vedr. deres arbejde med rapporten, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Brian Rasmussen på brras@naestved.dk.