Horsens Kommune deler viden om praksis i Byg og Miljø

Adskillige kommuner efterspurgt råd og vejledning i forhold til logning i Byg og Miljø - Horsens Kommune deler deres erfaringer.

I forlængelse af de tre workshops om Servicemålsaftalen har adskillige kommuner efterspurgt råd og vejledning - i forhold til korrekt logning af sagsbehandlingen i Byg og Miljø.

Horsens Kommune, som også holdt et af oplæggene på de tre workshops, har derfor indvilget i at bidrage med et indblik i arbejdsgange/procedurer, som de følger i arbejdet med Byg og Miljø (koblet til SBSYS) i forbindelse med en standardsag, rykkere og ”ikke-sager”.