Har du lyst til at deltage i Borgerblikkets referencegruppe?

Borgerblikket inddrager løbende projektets interessenter og opretter derfor en referencegruppe.

Referencegruppen er en rådgivende gruppe, der løbende skal bistå projektet med viden, faglig sparring, input til den forretningsmæssige prioritering og indsigt i kommunale arbejdsgange, systemer mv.

Gruppen skal bestå af faste medlemmer med repræsentanter fra 10-15 forskellige kommuner. Vi vil gerne sammensætte en gruppe med en så bred vifte af kommunal viden, spidskompetence og erfaring som muligt, hvor deltagerne kan bidrage med:

  • Fagligt input og et godt overblik
  • Indblik i borgernes og kommunernes behov set i forhold til Borgerblikket
  • Viden om det kommunale it-landskab

Derudover vil vi forsøge at sammensætte gruppen ud fra følgende kriterier:

  • Geografisk spredning i kommunal deltagelse
  • Repræsentation af både store og små kommuner
  • Kommuner med en vis spredning hvad angår fagsystemer/leverandører

Vi vil gerne opfordre jer, der har lyst til at deltage, til at skrive til borgerblikket@kombit.dk inden den 10. august 2020.