Har din kommune styr på SAPA? Kom til åbent hus

Projekt SAPA bliver kun en succes hvis kommunerne engagerer sig i projektet og tager del i opgaverne. Derfor afholder SAPA Åbent Hus til september.

Projekt SAPA er i fuld gang med at undersøge, hvordan kommunerne får mulighed for at frigøre sig fra KMD Sag og høste væsentlige besparelser. Bl.a. analyserer projektet netop nu muligheden for at kombinere forskellige eksisterende og kommende it-løsninger, så man kan frigøre sig fra monopolløsningen og få mere fleksibilitet i sin it-systemportefølje.

Vi har afholdt brugerworkshops om de kommunale arbejdsgange. Vi arbejder intenst på at beskrive it-arkitekturen. Vi er i dialog med KMD om at levere udfasningsassistance. Men KOMBIT kan ikke løfte alle opgaverne uden kommunernes hjælp.

Kommunerne skal bl.a. selv på banen for at få styr på de eksisterende kontrakter på it-systemer, der har snitflader til KMD Sag eller skal udstille sagsdata i en kommende SAPA 360' sagsoverbliksløsning. Det er en omfattende opgave, som kun kan løftes af den enkelte kommune.

Derfor har SAPA både et kontaktpersonnetværk og afholder åbent hus arrangementer for kommunerne. I begge tilfælde mangler vi imidlertid stadig at høre fra nogle kommuner.

SAPAs kontaktpersonnetværk

I dette dokument kan se, hvem der allerede har meldt tilbage om, hvem der er kontaktperson i deres kommune. Hvis din kommune er en af dem, der mangler på listen, kan I skrive til kmj@kombit.dk Du kan læse mere om kontaktpersonnetværket her.

Åbent Hus om SAPA

På SAPA - Åbent hus kan du opleve stande med udvalgte temaer, der er særligt relevante for henholdsvis ledere, fagprofessionelle og it-specialister, fælles oplæg, der samler trådene og plenumdebat, hvor alle får mulighed for at give udtryk for begejstring såvel som bekymring. Åbent Hus arrangementerne er derfor for alle fra kommunen, der har interesse i at høre, hvad der foregår på SAPA og få mulighed for at indgå i en dialog omkring projektet. Næste Åbent Hus-arrangement foregår i september fem steder i landet. Du kan læse mere om arrangementerne og tilmelde dig her.