Høring af udvalgte bilag for Social Pension Kommune

KOMBIT ønsker dialog med leverandører om udvalgte bilag.

KOMBIT forventer at gå i udbud med den kommende pensionsløsning for kommunerne ultimo juni 2019. Kerneopgaven er en ny løsning, som skal understøtte tilkendelse og udbetaling af tillæg til pension, ligesom den skal sikre rådgivningen af “ikke digitale borgere”. KOMBIT er nu nået så langt med udbudsmaterialet, at vi ønsker at indgå i en dialog med leverandører om udvalgte bilag.

For at sætte rammen for dialogen sender KOMBIT nu tidsplan, kravspecifikation, prisbilag og product scope description i en kort offentlig høring hos leverandører, så I kan komme med bidrag og kommentarer til indholdet. Formålet med høringen er at få input til udbuddets indhold, metoder, udbudsproces m.m.

Vi har endnu ikke sat det endelige punktum for bilagene, ligesom vi løbende arbejder videre med dem i takt med, at vi får tilbagemeldinger fra kommuner, leverandører og andre aktører.

Link til bilagene er fjernet, da det endelige udbudsmateriale er offentliggjort.

KOMBIT holder en række en-til-en leverandørmøder ultimo maj, hvor vi bl.a. ønsker feedback på bilagene. Vi er særligt interesserede i feedback på følgende punkter:

  • Udbuddets tidsplan og scope
  • Prisbilagenes struktur
  • Udviklingsmodel og metode.

Hvis du er interesseret i at komme til møde med KOMBITs projektteam, så skriv til socialpension@kombit.dk senest den 16. maj. Hvis du har skriftlige kommentarer til materialet, er du også velkommen til at sende dem til socialpension@kombit.dk senest den 16. maj.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0423