Grunddataprogrammet udskyder implementeringen på ejendomsområdet

Den 16. november informerede Digitaliseringsstyrelsen om, at man har valgt at udskyde implementeringen af ejendomsprogrammet med 12 måneder.

En revideret tidsplan for Grunddataprogrammet er fremlagt for Folketingets Finansudvalg, som skal træffe beslutning om godkendelse.

Såfremt den nye tidsplan godkendes, udskydes implementeringen af BBR 2.0 fra sommeren 2018 til sommeren 2019. Der er tale om en udvidet udgave af det kørende Bygnings- og Boligregister, som skal bidrage med centrale data til- og trække på data fra andre registre i Grunddataprogrammets ejendomsprogram, så datakvaliteten på området kan løftes og administrationen kan lettes.

DAR er klar

Idriftsættelsen af Danmarks Adresseregister (DAR) er også blevet forskudt, dog kun med tre måneder, så kommunerne kan tage systemet i brug i andet kvartal af 2018, i stedet for i første kvartal.

Landets kommuner står derfor overfor en implementeringsopgave af det nye register, som understøttes af både KOMBIT og leverandøren af registeret.

Kommunerne vil derfor også blive kontaktet af KOMBIT i den nærmeste fremtid, så kommunerne kan komme godt i gang med implementeringen.

Se nyheden fra Digitaliseringsstyrelsen her

Se den nye tidsplan for grunddataprogrammet her

Se nyhed fra KL her

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490