Gode debatter ved designworkshoppene om DAR 1.0

Både BBR 2.0 og DAR 1.0 har nu påbegyndt delleverance 2.

Både BBR 2.0 og DAR 1.0 har nu påbegyndt delleverance 2. De indledende brugergrænsefladedesignworkshops med de to kommunale brugergrupper er netop afholdt, og der er stor tilfredshed fra alle sider. Nu er Netcompany gået i gang med udviklingsfaserne for de to systemer.

Gode workshops på DAR 1.0

I ugen lige efter påske blev den sidste ud af tre designworkshops på DAR 1.0 med kommunal brugerinvolvering på delleverance 2 afholdt. Det har været nogle spændende workshops, og den kommunale brugergruppe kom med mange gode input og ideer til systemets kommende funktionaliteter.

Ud over det bringer workshopperne også heftige og langvarige diskussioner med sig. I denne omgang pågik der en diskussion om Geodanmark vejmidter og vejpunkter, som løb over alle tre workshops. Det bekræfter at DAR 1.0 har en engageret og passioneret brugergruppe, der yder sit bedste til at få bygget Danmarks bedste adresseregister.

En kommunal bruger udtaler:

“DAR 1.0 bliver et nyt adresseregister, hvor kortet kommer meget i fokus. Jeg ser frem til at vores arbejdsproces bliver mere én arbejdsgang, hvor vi kan oprette nye vejkoder og vejnavne og samtidig nye adresser. Derudover bliver det muligt ved en adresseændring, at fremdatere en ændring, så det også bliver noget vi kan gøre i samme arbejdsgang, så vi ikke skal tage fat i samme sag flere gange.

Der vil også, som det ser ud lige nu, blive mulighed for at lave nogle adresseopgaver-"huskelister”, som jeg ser som en kæmpe hjælp til at huske mig på, at der lige ligger en opgave og venter, som jeg skal have lavet. Jeg glæder mig så meget til at komme i gang med det nye DAR 1.0“

En anden bruger udtaler:

“Vi får et rigtig godt værktøj til at lave adresser med, hvor det ikke bliver nødvendigt at skifte mellem forskellige systemer, og som kan understøtte alle de nye opgaver, vi skal løse.”

I delleverance 2 blev endnu en ny række funktionaliteter gennemgået fx Supplerende bynavn, Søgning og Kontroller. Herudover blev et nyt begreb “Hændelser” drøftet. Hændelser er beskeder fra andre systemer eksempelvis BBR eller DAGI, som enten adviserer eller ajourfører DAR. Et eksempel på en hændelse kunne være oprettelse af enhed med ny adresse eller oprettelse af bygning/teknisk anlæg, som er markeret til at få et husnummer. Brugergruppen drøftede bl.a., hvordan disse hændelser skal håndteres i DAR.

God løsning for visning af hændelser på BBR 2.0

Designworkshoppene på BBR 2.0 er også blevet afholdt med succes. Begrebet “Hændelser” er ligeledes aktuelt for BBR 2.0, som også modtager hændelser fra andre systemer. For BBR 2.0 vil det være hændelser fra systemer som bl.a. DAR, Matriklen og Ejerfortegnelsen. Det kan være oplysninger om nye husnumre, ejerskifte, foreløbige grunde osv.

Kommunerne og KOMBIT er sammen med leverandøren, kommet frem til en rigtig god løsning for visning af alle disse hændelser. En løsning, hvor der kan filtreres og sorteres i alle indkomne hændelser, og samtidig kan kommunen modtage en mail, når der kommer en særlig type hændelse, som medarbejderen er ekstra interesseret i.

Nedenstående billede viser et forløbigt bud på en hændelsesoversigt i BBR 2.0.

Spred budskabet

Hvis ikke alle i dit kontor er tilmeldt vores nyhedsbrev – så spred budskabet. Vi udsender nyhedsbreve løbende med seneste nyt fra projekterne og en gang i mellem også nogle sjove fakta.

Vidste du fx at …

  • der sammenlagt har været afholdt over 68 workshops i projekterne indtil videre
  • der sammenlagt er blevet drukket over 1836 kopper kaffe og en kande te på de afholdte workshops
  • der indtil videre har været over 102 personer involveret i projekterne.
 

Kontakt

Projektchef
3334 9490