Genudbuddet på DUBU 3.0 er i gang

Prækvalifikationen i forbindelse med genudbuddet af DUBU 3.0 er nu begyndt. Fristen for at søge om at blive prækvalificeret er 28. februar 2017.

Efter behandlingen af en lang række gode inputs fra kommuner og leverandører har KOMBIT i dag offentliggjort udbudsmaterialet på genudbuddet af DUBU 3.0.

Leverandørerne har frem til den 28. februar til at søge om at blive prækvalificeret.

Indtil den 22. februar er der mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationen. Spørgsmål og svar koordineres gennem EU-Supply, hvor udbudsmaterialet ligeledes er at finde. Du kan læse mere om udbud i KOMBIT og tilgå EU-Supply her.

Den videre proces

Den 15. marts 2017 bliver det offentliggjort, hvilke fire leverandører der bliver inviteret til at afgive tilbud.

Vi forventer at underskrive kontrakten med den nye leverandør af DUBU 3.0 omkring sommerferien 2017.

Udbuddet foregår som noget i nyt i KOMBIT som ”udbud efter forhandling”. Det betyder, at KOMBIT efter at have modtaget leverandørernes tilbud vil have mulighed for at gennemføre forhandlinger eller drøftelser med tilbudsgiverne. Det skal ske med henblik på at forbedre indholdet af tilbuddet, så det bliver tilpasset kommunernes behov.

DUBU 3.0 forventes at blive udrullet i de 70 tilsluttede kommuner i september 2018.