Genudbud sænker prisen på NemRefusion

Genudbuddet af NemRefusion, som KMD netop har vundet, resulterer i en betydelig reduktion af kommunernes driftsbidrag for 2015.

KMD skal også fremadrettet stå for drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af NemRefusion. Dermed fortsætter KMD som leverandør på systemet, som de siden 2009 har været med til at udvikle og drive for KOMBIT og landets kommuner. Den nye aftale gælder i fire år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange 2 år.

KOMBIT kan med stor tilfredshed konstatere, at konkurrenceudsættelsen af NemRefusion har haft stor interesse. Vi har modtaget og vurderet fire konditionelle og konkurrencestærke tilbud, hvor KMD tilbød den økonomisk mest fordelagtige løsning. KOMBIT ser frem til det fortsatte samarbejde med KMD.

Besparelser til kommunerne allerede i 2015

Landets kommuner vil allerede fra næste år få glæde af det netop gennemførte genudbud af NemRefusion. I juni måned udmeldte KOMBIT via KL’s budgetvejledning, at Driftsbidraget for NemRefusion for syge- og barseldagpengeløsningen for 2015 ville udgøre 5,60 kr. pr. borger – i henhold til den tidligere driftskontrakt.

Med den nye aftale kan kommunernes pris således reduceres til 4,20 kr. pr. borger pr. kommune. På grund af den vedtagne fordelingsnøgle mellem kommunerne og Udbetaling Danmark betyder dette, at kommunernes bidrag for 2015 vil udgøre 3,14 kr. pr. borger.