Genudbud af NemRefusion

KOMBIT afholder leverandørmøde ang. genudbuddet af NemRefusion torsdag d. 28. november.

Via NemRefusion får virksomheder, selvstændige og A-kasser let og hurtig adgang til at anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge samt refusion for medarbejdere i fleksjob og løntilskud. NemRefusion har været obligatorisk siden 1. september 2011 og er gratis at anvende for virksomheder, selvstændige og A-kasser.

Løsningen flytter årligt 17 mia. kr. i sygedagpenge og ni mia. kr. i barseldagpenge mellem det offentlige, virksomheder og A-kasser. Siden NemRefusion blev indført, har løsningen håndteret ca. 1,5 mio. indberetninger årligt.

Læs mere om NemRefusion.

Genudbud af drift

NemRefusion har været i drift siden august 2010 og driften varetages pt. af KMD A/S. Driftskontrakten med KMD A/S udløber i 2015, men med mulighed for at genudbyde ét år tidligere. Denne option ønsker KOMBIT at benytte sig af, hvorfor der inviteres til informationsmøde ang. genudbuddet for interesserede leverandører torsdag d. 28. november.

Genudbuddet omfatter en samlet driftskontrakt, herunder support, vedligehold og videreudvikling.

Tid, sted og agenda (NB! Nyt lokale)

Mødet foregår hos KL på Weidekampsgade 10, 2300 København S i lokale 1.01 d. 28. november kl. 15:00-17:00.

På mødet vil der være en gennemgang af NemRefusion ud fra følgende dagsorden:

  • Funktionalitet og værdi
  • System, design, drift og support
  • Udbud/kontrakt
  • KSF og KPI
  • Udbudsproces/Tidsplan
  • Dialog

Der vil på mødet være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog.

Hver leverandør har mulighed for at stille med to personer. Tilmelding sker til leverandørchef Jesper Bo Seidler, jsi@kombit.dk, senest tirsdag den 26. november

De interesserede leverandører vil efter mødet have mulighed for at aftale et dialogmøde om teknisk afklaring med KOMBIT, hvor yderligere spørgsmål vil kunne blive besvaret. Disse dialogmøder inviterer vi til særskilt i forlængelse af informationsmødet.