Forsinkelse af monopolbrud med mindst tre måneder

KMD har for kort tid siden orienteret KOMBIT om, at de bliver mindst tre måneder forsinket på både Kommunernes Sygedagpengesystem og på afgørende dele af Støttesystemerne.

Efter planen skal tidsplanen for kommunernes monopolbrud opdateres i slutningen af juni. Vi kan desværre allerede nu informere kommunerne om, at vi ikke vil være i stand til at opdatere tidsplanen inden sommerferien. Årsagen er, at KMD, som har vundet kontrakterne på Kommunernes Sygedagpengesystem og de fælleskommunale Støttesystemer, for kort tid siden har meddelt, at de bliver mindst tre måneder forsinket på både Kommunernes Sygedagpengesystem og på afgørende dele af Støttesystemerne.

KOMBIT er i gang med at afdække, hvilken betydning det vil få for de øvrige projekter inden for monopolbrudsprogrammet – dette arbejde pågår naturligvis i tæt samarbejde med leverandørerne og ATP. Vi kan allerede nu sige, at det vil få en konsekvens for en række pilotkommuner, som KOMBIT i den kommende tid vil tage direkte kontakt til. 

Vi vil løbende holde kommuner og leverandører orienteret om udviklingen vedr. tidsplanen for kommunernes monopolbrud. I den forbindelse vil KOMBIT oprette en FAQ på programmets webside, hvor vi vil forsøge at besvare de spørgsmål, kommunerne stiller i forbindelse med forsinkelsen. KOMBIT udsender en nyhed, når FAQ’en bliver offentliggjort.

Endvidere er kommunerne naturligvis meget velkomne til at kontakte deres kommuneansvarlige i KOMBIT.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9433