Forprojekt er i gang på Sagsoverblik/Partskontakt

KOMBITs bestyrelse har godkendt en mindre bevilling til et forprojekt om Sagsoverblik/ Partskontakt.

Projektet skal tage de første skridt i retning af at forberede og planlægge et it-udviklingsprojekt, der vil sikre konkurrence på markedet for kommunale it-løsninger, og bane vejen for at kommunerne kan frigøre sig fra KMD Sag. Projektet skal føre til en løsning, som giver kommunerne overblik over borgerens sager.

Læs mere om forprojektet Sagsoverblik/Partskontakt.