FLIS uddannelse begynder i december

Første uddannelse i den nye FLIS-løsning vil finde sted den 4. december. Der er samtidig blevet udviklet en teknisk implementeringsguide, som kommunerne kan bruge til at komme i gang.

FLIS er de seneste måneder blevet testet med hjælp fra flere kommuner. På den baggrund er der nu blevet gennemført en række forbedringer i brugergrænsefladen. De første tre kommuner fik adgang til at teste forbedringerne den 6. november.

Den væsentligste udfordring for FLIS er lige nu at indlæse data i systemet. Sammen med leverandøren Netcompany har KOMBIT derfor nu etableret et specifikt testforløb, hvor foreløbig 14 kommuner i tæt samarbejde med KOMBIT og Netcompany får indlæst og testet deres data.

Du kan se en revideret tidsplan for FLIS her.

Uddannelse i brugen af FLIS

Den væsentligste konsekvens af den nye tidsplan er, at uddannelsestidspunktet er blevet ændret for en række kommuner. De første kommuner vil nu komme på uddannelse den 4. december 2012. KOMBIT har været i kontakt med alle de kommuner, der havde planlagt uddannelse i  FLIS i fjerde kvartal 2012 for at aftale, hvornår de nu skal på uddannelse.

I samarbejde med de tilsluttede kommuner, er der på nuværende tidspunkt planlagt undervisning i FLIS frem til uge 15 2013. I alt har 56 kommuner fået planlagt deres uddannelsesforløb. En række kommuner kommer efter aftale først på uddannelse efter uge 15.

Teknisk tilslutningsguide

Inden kommunale brugere kommer på uddannelse, er det vigtigt, at deltagerne har gennemført opkobling og log-in-test til FLIS. Du kan læse mere om, hvordan det foregår i den tekniske implementeringsguide (version 2). Denne og andet relevant materiale kan du finde i ibrugtagningskittet her.

Vi vil sende yderligere informationer direkte til deltagerne, inden uddannelsestidspunktet.

FLIS er en portalløsning, som kommunerne tilgår via en webbrowser. Men, der kan være ting i tilslutningsguiden, som er vigtige for kommunens it-afdeling at vide og tage stilling til. Vi vil derfor opfordre alle til at dele den tekniske tilslutningsguide med it-administrator i kommunen.

Implementeringsmøder i fuld gang

KOMBIT og KL har på nuværende tidspunkt gennemført ni implementeringsmøder fordelt over hele landet. Implementeringsmøderne er særligt målrettet kommunernes FLIS-implementeringsansvarlige, og der har været stor tilslutning og interesse i møderne. På møderne har de implementeringsansvarlige drøftet forberedelser til implementeringen af FLIS, og der har været mulighed for at etablere netværk til kollegaer, der arbejder med FLIS i nabokommunerne.

Strategiske overvejelser om BI og ledelsesinformation og den organisatoriske forankring af FLIS har været hovedtemaer på møderne, hvor også KOMBITs implementeringskit er blevet drøftet. Implementerings-kittet understøtter kommunernes eget implementeringsarbejde forud for, at vi sætter FLIS i drift.

På møderne har kommunerne og KOMBIT også drøftet den aktuelle status på FLIS, kommunernes dataleverandører og kommunernes uddannelsesplaner.