FLIS og GIS skaber overblik over udsatte by- og boligområder

Ny metode til boligsocial monitorering baseres på FLIS-data og GIS-visning.
Arbejder

Mange kommuner har efterspurgt bedre værktøjer for at kunne følge udviklingen i kommunernes boligområder og dokumentere de særlige socioøkonomiske udfordringer, der er i visse områder.

Derfor har KL, i samarbejde med Randers, Svendborg og Helsingør kommuner, udviklet en metode til at trække data fra FLIS, fx skoledata og data for udsatte børn- og unge, over i kommunernes GIS systemer. KL har i forbindelse med projektet udgivet en guide, der beskriver metoden trin for trin og viser konkrete eksempler på kortbaseret ledelsesinformation i Svendborg Kommune.

Sammen med guiden har KL udarbejdet en oversigt over de indikatorer, det i dag er muligt at trække data på, og som siger noget om et boligområdes udsathed.

Sikre et bedre beslutningsgrundlag
Arbejdet med boligsocial monitorering skal bl.a. sikre et bedre beslutningsgrundlag for de kommunale politikere og løfte det strategiske arbejde med kommunens udsatte områder. Bedre viden om særlige boligområder danner samtidig grundlaget for en mere målrettet indsats over for disse områder.

Nye anvendelsesområder for FLIS
Boligsocial monitorering er et godt eksempel på, hvordan FLIS i dag udnyttes langt bredere end tidligere - eksempelvis ved at FLIS-data i stigende grad integreres med data i lokale ledelsesinformationssystemer og GIS-systemer. Det giver en helt ny dimension i anvendelsen af FLIS og for, at kommunerne kan træffe beslutninger på et veldokumenteret grundlag.

Her henter du guiden
Læs mere om den nye metode til boligsocial monitorering på KL’s hjemmeside, hvor du også kan hente selve guiden og indikatorspecifikationen i form af pdf-filer. 

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0436