FLIS kvalificeres i fællesskab

Det går fremad med datagrundlaget i FLIS, og kommunerne har startet ibrugtagningen af systemet - det er tilbagemeldingerne fra kommunernes datavalideringsmøder omkring FLIS.

Med den nye version af FLIS er datakvaliteten blevet forbedret væsentligt. Således er formålet med datavalideringsmøderne, at gennemgå de enkelte kommuners datagrundlag med henblik på at kvalitetssikre kommunernes egne data og derved data i FLIS.

Kommunerne, KL og KOMBIT validerer data og sætter fokus på benchmarking

Der afholdes i øjeblikket møder mellem KOMBIT, KL og kommunernes Fagansvarlige & FLIS-medarbejdere rundt i hele landet. Her ser kommunerne egne data i FLIS efter i sømmene - hvor de ansvarlige, der til dagligt beskæftiger sig med kommunens ledelsesinformation, sammen med KL og KOMBIT bruger én dag på at sikre, at kommunens udstillingsvindue af egne data i FLIS fremstår korrekt og brugbar. Afvigelser og fejl justeres med det samme og kommunerne får inspiration til, hvilke fordele systemet rummer i forhold til rapportering.

På nuværende tidspunkt har FLIS afholdt ti møder på Sjælland og i Jylland, og der vil blive afholdt yderligere 20 møder i efteråret.

Kommunernes tilbagemeldinger

Kommunernes tilbagemeldinger på de afholdte møder peger på, at økonomi- og skoledata overordnet ser gode ud - derimod opleves der udfordringer på borger- og personale/fraværsområdet. Derfor har FLIS-projektet indgået et særligt samarbejde med fire kommuner med fokus på at få gennemtestet og fejlrettet netop disse områder.

Specialkonsulent Jakob Peter Irgens Hansen, Slagelse kommune, har store forventninger til kommunens implementering af FLIS i organisationen: ”Der er stadig nogle udfordringer i FLIS, men i Slagelse kommune er vi meget ambitiøse med FLIS og vores direktion behandler nu et forslag om ibrugtagningen af systemet, der involverer kommunens centre, fagafdelinger og centerchefer. Efter den nye version af FLIS er kommet, sigter efter vi at begynde at anvende FLIS bredt fra november.”

En vigtig investering i kommunernes fremtidige ledelsesinformation- og benchmarkingværktøj

I øjeblikket bruger KOMBIT og KL en del ressourcer på at forberede, gennemføre og følge op på datavalideringsmøderne med kommunerne. Tilbagemeldingerne fra kommunerne peger entydigt på, at valide data er den vigtigste forudsætning for en bred ibrugtagning af systemet. ”Den bedste måde at sikre, at data i systemet er så korrekt som muligt, er at validere det sammen med kommunerne selv. Kommunerne får et klart indblik i egen registreringspraksis og FLIS-projektet får et afsæt for yderligere tilpasning af systemet” siger Thomas Mørk Glintborg, projektleder i FLIS. 

Efter de sidste møder er gennemført i efteråret 2013 vil projektet dokumentere, hvordan de validerede kommuners data ser ud.
FLIS implementeringsansvarlige vil snarest modtage en direkte mail med uddybende information omkring ovenstående og en status på øvrige FLIS emner.