Flere brugertest afholdt på BBR og DAR

Arbejdet på BBR 2.0 og DAR 1.0 fortsætter, og i juni er der blandt andet blevet afholdt brugervenlighedstest på begge løsninger.

På både BBR og DAR er der i juni blevet afholdt brugervenlighedstest i Aarhus. Dermed har også registerførerne i Jylland nu fået mulighed for at teste de kommende løsninger BBR 2.0 og DAR 1.0.

DAR - brugervenlighedstest i Aarhus

I dagene d. 6.– 8. juni 2016 blev der afholdt brugervenlighedstest på delleverance 2 på DAR 1.0. Testen blev denne gang afholdt i Netcompanys lokaler i Aarhus, så vi havde mulighed for at få input fra vores jyske kommunale brugere. I testen var der særligt fokus på funktionerne “Reservation af vejnavne” og “Søgning”, og resultatet viste blandt andet at søge-funktionen med fordel kan justeres en smule. Testen forløb i øvrigt rigtigt fint, og alle testdeltagerne var meget positive overfor løsningen. Næste og sidste brugervenlighedstest på DAR 1.0 vil blive afholdt i oktober 2016.

Designworkshops for delleverance 3 vel overstået

Den 16. juni 2016 blev der afholdt brugergrænsefladedesignworkshop for DAR 1.0 med den kommunale brugergruppe og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Det var den sidste workshop ud af tre, og det betyder, at den endelige brugergrænseflade for DAR 1.0 i store træk er på plads. Den kommunale brugergruppe og SDFE kom med deres sidste input og kommentarer til design af de resterende funktionaliteter, som var administrationsmodulet og rapporter. Netcompany vil herefter gå igang med at udvikle funktionaliteterne henover sommeren samt at få færdigudviklet eventuelle ændringer til de to tidligere delleverancer. I løbet af efteråret vil der blive afholdt en brugertest på hele løsningen. Testen vil foregå over flere dage, hvor den kommunale brugergruppe tester henholdsvis funktionaliteterne fra delleverance 3 og tester hele DAR 1.0-løsningen.

Aarhus ramme for brugervenlighedstest på BBR

Netcompanys kontor i Aarhus blev også rammen for brugervenlighedstesten på BBR 2.0, som foregik i dagene d. 15.– 17. juni 2016. Som på DAR-projektet ønskede KOMBIT at få kommentarer og input fra vores jyske registerførere. Resultaterne viste, at brugerne generelt har svært ved ikke at sammenligne det eksisterende BBR 1.7 med det nye BBR 2.0, selv om designet af brugergrænsefladen er anderledes. På trods af det gik testen rigtig godt, og brugerne gik glade derfra. “Det kræver bare lidt tilvænning.” – udtalte en bruger. Denne gang var det funktionaliteterne “BPFG (Bygning På Fremmed Grund)”, “Henvendelser”, “Søgning” og “Indstillinger”, der særligt blev testet. Nedenfor kan du se et par skærmdumps fra BBR 2.0.

Brugergrænsefladedesignworkshops for delleverance 3 på BBR er planlagt

Brugergrænsefladedesignworkhops for funktionaliteterne “Rapporter” og “Inddataboks”, som er en del af delleverance 3 på BBR 2.0 er allerede planlagt. Den første er planlagt til afholdelse den 4. juli 2016, og de efterfølgende er planlagt i uge 32 og 33. Alle bliver med deltagelse af den kommunale brugergruppe, SKAT og KOMBIT.

Implementering af BBR 2.0 og DAR 1.0 i kommunerne

DAR 1.0 og BBR 2.0 går i drift i starten af 2017 og forud for idriftsættelsen vil der være nogle opgaver for kommunerne. I tredje kvartal 2016 vil der blive udarbejdet en implementeringsplan med en beskrivelse af de forestående opgaver. Vi vil udsende mere information om dette efter sommerferien. 

Fra KOMBITs side vil vi gerne ønske alle en god sommer og takke for samarbejdet i første halvår 2016.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490