Fire leverandører prækvalificeret i udbuddet af VALG

KOMBIT har nu prækvalificeret fire leverandører til den nye valgløsning. Den endelige leverandør vil være udpeget inden årsskiftet.

Den 12. marts 2021 sendte KOMBIT den nye valgløsning i udbud. KOMBIT har nu gennemgået de fem modtagne ansøgninger om prækvalifikation, og på grundlag af udbuddets opstillede kriterier har KOMBIT valgt fire leverandører til at deltage i udbuddet.

De fire prækvalificerede leverandører er:

  • Indra Solutions
  • Netcompany
  • KMD
  • NNIT i konsortie med ElectIT

De fire leverandører skal afgive endeligt tilbud inden den 24. september 2021, mens vi forventer at indgå kontrakt med en endelig leverandør ultimo 2021.

 

Kontakt

Chef for Forretningsudvikling & Indkøb
7268 8123