Fem tilbudsgivere prækvalificeret til udbud af de fælleskommunale Støttesystemer

På vegne af landets kommuner, ATP og Udbetaling Danmark har KOMBIT nu prækvalificeret fem tilbudsgivere til udbuddet af de fælleskommunale Støttesystemer.
Efter gennemgang af de modtagne ansøgninger om prækvalifikation i forbindelse med udbuddet af de fælleskommunale Støttesystemer, har KOMBIT taget endnu et stort skridt på vejen mod monopolbrud.
 
På grundlag af udbuddets opstillede kriterier har KOMBIT besluttet at opfordre fem virksomheder til at deltage i udbuddet og afgive tilbud.
 
De fem prækvalificerede leverandører er:
 
  • KMD A/S
  • IBM Danmark
  • CSC Scandihealth A/S
  • Netcompany IT and Business Consulting A/S
  • NNIT A/S
Med prækvalifikationen følger projektet planen i forhold til KOMBITs overordnede tidsplan for monopolbrud.
 
Kontraktindgåelse forventes ultimo september 2014.