Fem pilotkommuner giver nu borgerne adgang til deres egne data

Den 11. december er fem pilotkommuner gået i luften med en løsning, der giver borgerne adgang til egne udvalgte data. Pilotprojektet er første skridt i retning mod mere gennemsigtighed ift., hvilke data kommunerne ligger inde med om borgerne.

Borgere i Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle kommuner vil nu kunne se et overblik over udvalgte sager og ydelser fra kommunen på borger.dk.

De fem kommuner er nemlig med i pilotprojektet "Borgernes adgang til egne data", hvor de afprøver en løsning, der netop skal til at vise borgerne, hvilke oplysninger kommunen har om dem. Borgeren kan logge ind på borger.dk med NemID og få adgang til at følge med i sine sager og ydelser fra kommunen på udvalgte områder. Det er kun borgeren selv, der har adgang til oplysningerne.

Kommunerne har valgt, hvilke områder de her i pilotfasen vil vise data fra. Det er særligt sager og ydelser fra beskæftigelsesområdet, men der er også eksempler på sociale sager, opkrævningssager og sager fra borgerservice.

Gennemsigtighed skal øge tilliden

For blot nogle uger siden kom regeringen med en plan for fremtidens offentlige digitale service, hvor regeringen bl.a. gerne vil øge borgernes tillid og tryghed ift. til den offentlige sektor gennem bl.a. tilgængelige overblik over borgernes sager og ydelser.

KOMBIT er begejstret for at indgå i projektet sammen med KL og borger.dk. Pilotprojektet er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020, og planen er på baggrund af erfaringerne at få langt flere kommuner og borgere med på løsningen.

Genbruger den fælleskommunale infrastruktur

Helt konkret har man været hjulpet godt på vej af SAPA-løsningen, og det været muligt at få hurtigt hul igennem til udvalgte data om borgerne i de fem kommuner ved at genbruge elementer af den fælleskommunale infrastruktur, som kommunerne og KOMBIT allerede har anskaffet og sat i drift.

Kommunerne får dermed gavn af investeringen i infrastrukturen og den fælles basis, der over årene er bygget op i KOMBIT.

Pilotprojektet kører som minimum første kvartal af 2019. Her er fokus på løbende at evaluere oplevelsen hos både borgere og kommuner og på at tilpasse løsningen ud fra de erfaringer, der høstes.

Interesserede læsere kan finde mere information om initiativet hos KL her.