Fælles Bibliotekssystem går i pilotdrift

Som planlagt gik Fælles Bibliotekssystem i pilotdrift mandag den 3. november 2014.

En væsentlig milepæl i kontrakten for Fælles Bibliotekssystem blev passeret den 3. november 2014. Dantek/Systematic præsenterede første systemleverance i Horsens og åbnede dermed formelt den planlagte pilotdrift.

Efter præsentationen udtaler Dorte Børresen, der er it-chef i Horsens Kommunebiblioteker:

"Helt i overensstemmelse med masterplanen har Dantek/Systematic i dag præsenteret – og åbnet - for den absolut første version af Fælles Bibliotekssystem. 

Versionen indeholder central funktionalitet -  ”cirkulationsforhold” dvs. udlån, aflevering, søgning, reservering, opret låner mm. Det endelige system begynder nu at tage form, og det ser udmærket ud. ”

KOMBIT vil snart informere om fremdrift på tilrettelægning af udrulningen i de kommende to år.