Første udrulningsoverblik på KSD sendt ud

I går publicerede KOMBIT det første bud på et overblik over udrulningen af KSD, KY og SAPA til alle kommuner.

Kommunerne har efterspurgt information om, hvornår de kan forvente at skulle implementere løsningerne lokalt. KOMBIT har nu publiceret det første bud på et overblik over udrulningen af både KSD, KY og SAPA til alle kommuner – et overblik, der giver KOMBITs foreløbige skøn over, i hvilke udrulningsbølger kommunerne er placeret i. Læs nyheden og se udrulningsoverblikket, eksempler på udrulningsforløb for KSD, kriterier for placering i bølger mv. her.

KSD’s udrulningsplan er lavet på baggrund af en tæt og god dialog med leverandøren, KMD, om planlægningen af udrulningsbølgerne. Planen er baseret på den store erfaring, KMD har med at udrulle komplekse it-løsninger til kommunerne. Da KSD stadig er i en udviklingsfase, gør vi dog opmærksom på, at der kan ske justeringer af udrulningsoverblikket på senere tidspunkter.

Frem mod ibrugtagelsen af KSD vil der være en række opgaver, kommunerne skal løfte. Disse vil fremgå af den kommende implementeringshåndbog, og vil blive fulgt op af konkrete opgaver i opgave- og opfølgningsværktøjet KIGO. Vi gennemgår implementeringshåndbogen sammen med kommunerne på det første netværksmøde, vi holder sammen med KMD før sommerferien.

Har din kommune spørgsmål specifikt til KSD’s del af planen, er I velkomne til at kontakte projektet på ksd@kombit.dk.