Følg med i leverandørernes tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur

Pilotforløb for tilslutning af ESDH og Jobcenterløsninger til infrastrukturen er godt i gang – og du kan følge processen.

I samarbejde med en række pilotkommuner og deres ESDH- og Jobcenterleverandører, har KOMBIT igangsat et styret forløb for, hvordan disse leverandører – og dermed også pilotkommunerne – kommer sikkert og godt i gang med at bruge den fælleskommunale infrastruktur.

Tilslutningsforløbet er af afgørende betydning for, at løsningen Sags- og Partsoverblik (SAPA) kan indfri sit fulde potentiale, da de informationer, som de kommunale sagsbehandlere tilgår via SAPA, holdes opdateret og udstilles i SAPA, via den fælleskommunale infrastruktur.

Tilslutningsprocessen

For at sikre en systematisk og styret ibrugtagning af infrastrukturen, understøtter KOMBIT og leverandørerne af infrastrukturen enkelte fagområder i etaper – planlagt og eksekveret ud fra en kommunal prioritering.

De første systemer til at indgå i forløbet er således de kommunale ESDH- og Jobcenterløsninger. Herefter følger løsninger inden for Social- og Sundhedsområdet, herefter Pladsanvisning og så videre.

Vil du følge med?

For at holde interesserede parter orienteret om, hvordan processen forløber, har vi lavet informationssitet ”Tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur”.

Her kan du læse lidt mere om baggrunden for forløbet, ligesom det løbende vil være muligt at følge fagsystemleverandørernes fremdrift i arbejdet med at tilslutte sig infrastrukturen.

Herudover kan du tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor vi løbende vil orientere om forløbet, fremdriften og milepælene i hele tilslutningsforløbet.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9460