Færdig ejendomsskatte-løsning overtages af KOMBIT

I juli kunne DXC overdrage en færdig løsning til opkrævning af ejendomsskatter og ejendomsbidrag til KOMBIT.

I juli overtog KOMBIT det nye system ‘Ejendomsskatter og Ejendomsbidrag’ fra leverandøren DXC. Nu samarbejder både DXC og KOMBIT med Skattestyrelsen om en teknisk afklaring af, hvordan systemet kan overdrages til Skattestyrelsen.

I boligaftalen fra maj 2017 indgik det, at opkrævning af ejendomsskatter skal flyttes fra kommunerne til den statslige skatteforvaltning.

I 2015 sendte KOMBIT et system til at understøtte netop denne kommunale opgave i udbud. Den vindende leverandør, DXC, var derfor også langt med udviklingen af systemet, da boligaftalen blev indgået.

I juli 2018 kunne DXC overdrage den færdige løsning til den kommunale opkrævning, hvor man bestod de krav, der i sin tid var stillet til systemet.

Skattestyrelsen samarbejder med DXC og KOMBIT om teknisk afklaring

I aftalen for kommunernes økonomi for 2019 stod følgende:

Regeringen og KL er som udgangspunkt enige om, at Skatteministeriet overtager kommunernes E&E-system (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag) til den statslige beregning og opkrævning af kommunal grundskyld fra 2021. De teknologiske, økonomiske, juridiske og processuelle forhold herved afklares i efteråret 2018.

Siden den politiske beslutning om en ressortomlægning af opgaven, har KL og SKAT derfor også været i tæt dialog om vilkårene for en overdragelse af løsningen.

Efter KOMBITs overtagelse af den færdige løsning, har Skattestyrelsen endvidere besluttet at dække udgifterne til projektressourcerne hos DXC og KOMBIT i de tre måneder, som den ’teknologiske afklaring’ er sat til at forløbe.

I processen afklares, hvilke justeringer der eventuelt skal laves, for at systemet kan understøtte en fremtidig opkrævning via Skatteforvaltningen – alt imens grundlaget for overtagelsen fortsat forhandles mellem KL, KOMBIT og Skatteforvaltningen.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9414