Få hjælp til at abonnere på ØiR's sortimenter

ØiR's sortimenterne spiller en central rolle, når fagsystemer skal kommunikere med kommunernes økonomisystemer.
Hænder taster på tastatur

ØiR’s sortimenter er godt i gang med at blive taget i brug, i forbindelse med at flere nye løsninger sendes i drift i landets kommuner.

I den forbindelse ligger der en opgave til kommunerne, som også er beskrevet i Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering (KLIK).

Opgaven går ud på at få opsat de rigtige abonnementer på Sortimenter, så informationerne kan glide rigtigt imellem de kommunale fagsystemer og økonomisystemer.

Praktisk hjælp

For at gøre det lettere at løse denne opgave, har vi udarbejdet en vejledning, ligesom der er optaget en video. Begge forklarer, hvordan man tegner abonnementer på sortimenter.