ESDH-system taler sammen med Indekserne

I denne uge kunne Syddjurs og Formpipe informere, at deres compliance-test er gennemført med succes. De er dermed klar til at uploade produktionsdata til Indekserne.

I foråret 2019 skød KOMBIT gang i et pilotforløb med en række pilotkommuner og deres ESDH- og jobcentersystem-leverandører.

Forløbet er Fase I i et længere tilslutningsforløb hvor kommunernes fagsystemer, i prioriteret rækkefølge, hjælpes godt i gang med at slutte sig til den fælleskommunale infrastruktur – med henblik på at kunne levere data til Indekserne.

Tæt samarbejde sikrer fremdrift

Pilotprocessen gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunerne, deres fagsystemleverandør og KOMBIT.

Det har været et samarbejde præget af stor velvilje fra alle parter, hvor vi har sørget for at holde leverandøren helt tæt på igennem processen, så vi hurtigt har kunne få og give de svar, som er nødvendige for at sikre fremdriften i sådan et pilotforløb” udtaler Jon Badstue Pedersen, Afdelingsleder for IT og Digitalisering i Syddjurs kommune.

Større nytte af kommunens data

Når først data er lagt rigtigt op i Indekserne, kan de udstilles i andre løsninger, alt efter hvem der kigger i systemet, hvilke rettigheder de har og hvordan de aktuelle data er opmærket.

Syddjurs kommune har derfor også haft som en af deres store opgaver, at sikre en korrekt opmærkning af data fra ESDH-systemet med KL’s Emnesystematik (KLE). Når KLE-opmærkningen er på plads, er det nemlig retningsgivende for, hvem, der kan få adgang til de forskellige data via fx Sags- og Partsoverblik (SAPA) og Borgerblikket.

Et digitalt fundament at bygge ovenpå

Med klarmeldingen fra Syddjurs og Formpipe tages et stort skridt på vejen mod et større udbytte af kommunernes digitale fundament – den fælleskommunale infrastruktur.

Når først data bliver tilgængelige via indekserne i infrastrukturen, begynder potentialerne i en fælleskommunal infrastruktur for alvor at vise sig. Data vil blive tilgængelige på nye måder, som taler ind i en mere sammenhængende og tværgående principper.

Set i det store perspektiv, kan vi nu for alvor begynde at afsøge potentialerne i, at data nu kan fremsøges på tværs af organisationen. Nøgletermer som ’helhedsorienteret sagsbehandling’ og ’transparens for borgerne’ er helt centrale.” Udtaler Jon Badstue Pedersen, og fortsætter:

Vores fornemmelse er, at indeks-data kan bruges til formål og services, som ikke er fundet endnu. Derfor ser vi frem til at få gang i hverdags-innovationen hos sagsbehandlere, faglige koordinatorer og ledere, når SAPA rigtig kommer ind under huden. Så vi håber også, at KOMBIT, KL og kommunerne vil holde energien oppe og finde ressourcer til både infrastrukturen og SAPA, så de gode ideer kan finde fodfæste – vi er kun lige begyndt.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9460