En digital indgang til ansøgninger om ombygning

KOMBIT og Kulturstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale om udvikling af et fælles system til håndtering af digitale bygge- og miljøansøgninger – ”Byg og Miljø”. Det gør det nemmere for ansøgerne.

Godt nyt til ejere af fredede bygninger. Om et års tid skal de ikke længere sende deres ansøgning om ombygning først til Kulturstyrelsen og derefter til kommunen – de får nemlig én digital indgang.  
Kulturstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med kommunernes it-fællesskab KOMBIT om udvikling af et fælles system til håndtering af digitale bygge- og miljøansøgninger – ”Byg og Miljø”.

Digitalisering gør det nemt for ejere

Om baggrunden for samarbejdsaftalen siger Anne Mette Rahbæk, direktør for Kulturstyrelsen: ”Som ejer af en fredet bygning er man forvalter af et stykke dansk kulturarv. En fredet bygning har særlige kvaliteter, som Kulturstyrelsen har til opgave at bevare for eftertiden, og derfor skal ejerne ansøge om tilladelse, før de ændrer på bygningen. Men vi vil naturligvis gerne gøre det så nemt for ejerne som muligt, og derfor har vi meldt os ind i samarbejdet omkring ”Byg og Miljø”.

Løsning giver forenkling

Hos KL som ejer KOMBIT, og har taget initiativ til udvikling af løsningen, er man glad for at kunne hjælpe: ”Byg og Miljø” er et kommunalt initiativ, og et stort skridt i forhold til at forenkle sagsbehandlingen på fagområdet i kommunerne. At vi samtidig kan hjælpe til forenkling af sagsbehandlingen af fredede bygninger er absolut et ekstra plus”, siger chefkonsulent Anni Kær Pedersen fra KL.

Samfundsmæssig sund fornuft

Projektleder Dorthe Andersen fra KOMBIT betoner, at det er sund fornuft med én fælles løsning: ”Overordnet set er det den mest optimale løsning for brugerne og dertil kommer, at det samfundsmæssigt er langt billigere med ét udbud, ét system, og én udviklingsproces frem for at KOMBIT og Kulturstyrelsen hver for sig bygger helt parallelle systemer.”

Guidet forløb hjælper ansøgere

"Byg og Miljø" bliver en webbaseret løsning til ansøgning om byggetilladelser, byggeri i fredede ejendomme og udvalgte miljøsager. Ansøgere vil bl.a. være privatpersoner, virksomheder, rådgivere og autoriserede håndværkere.
Løsningen skal med et guidet forløb hjælpe ansøger igennem trinene i ansøgningsprocessen, så det bliver nemmere at ansøge og ansøgningerne bliver mere kvalificerede. ”Byg og Miljø” forventes at være færdigudviklet ultimo 2013, og Kulturstyrelsen iværksætter derefter implementeringen, så ejerne af de fredede bygninger hurtigst muligt kommer med.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407