Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsprojektet inviterer til teknisk dialog

Invitation til 2. runde af teknisk dialog

KOMBIT afholdt i uge 51, 2014, første runde af tekniske dialogmøder om den nye løsning til Ejendomsskat og Ejendomsbidrag. Her indledte KOMBIT dialogen med de interesserede leverandører og modtog de første overordnede input til løsningen.

For at give markedet en yderligere mulighed for at gå i dybden afholder KOMBIT nu anden runde af tekniske dialogmøder. KOMBIT har nu offentliggjort materiale der blandt andet tæller udvalgte dele af udkastet til kravspecifikationen og udvalgte kontraktbilag, som du kan læse mere om her.

Oplæg med spørgsmål

For at skabe et fælles udgangspunkt for den tekniske dialog har KOMBIT udarbejdet et oplæg, der indeholder links til tidligere offentliggjort materiale samt en række nye spørgsmål, der ønskes besvaret igennem dialogen. Dette dokument kan du læse nedenfor.

I forhold til første runde af den tekniske dialog er spørgsmålene mere specifikke og teknisk præget, med udgangspunkt i de kommentarer og input som KOMBIT modtog ved den første runde dialogmøder.

Tid og sted

Den tekniske dialog afholdes den 6. og 9. februar 2015. Møderne foregår i KOMBIT. Alle møder er af 50 minutters varighed.

Møderne bookes efter ’først til mølle’ princippet. For tilmelding og yderligere information kontakt venligst seniorkonsulent, Nicolai Nørr Korolkiewicz på telefon 23 27 58 65 eller mail nko@kombit.dk.