Ejendomsskat og Ejendomsbidrags brugervenlighedstest scorede topkarakter

Da Ejendomsskat og Ejendomsbidrag afholdte projektets første brugervenlighedstest, scorede løsningens prototype høje karakterer.

Kommunale sagsbehandlere, der ikke tidligere havde været inddraget i udviklingen af den nye løsning, var her i foråret inviteret til en brugervenlighedstest, hvor de blev præsenteret for det foreløbige design og testede en række opgaver på en tidlig prototype.

Brugernes høje forventninger blev indfriet
Brugerne blev før testen interviewet og skulle her angive deres forventninger til den kommende ejendomsskatte- og ejendomsbidragsløsning. De havde høje forventninger og angav en forventningsscore på 7,3 - en karakter på 7 betragtes som professionel, så baren var allerede inden testen sat højt.

Efter gennemførelsen af testen lå den samlede score på 7,4, hvilket gav en god indikation af, at løsningens design og funktionalitet indtil videre imødekommer brugernes forventninger.

En overskuelig og logisk opbygning
Firmaet EyeReply, som stod for gennemførelsen af testen, har efterfølgende leveret en rapport til KOMBIT, hvor det konkluderes, at den nye løsning opleves overskuelig og logisk i sin opbygning. Brugerne fandt nemt de informationer, de skulle bruge, til trods for at det var første gang, de så løsningen.

EyeReply har anbefalet en række optimeringsforslag, der kan løfte brugervenligheden endnu mere. Disse vil KOMBIT i samarbejde med leverandøren CSC arbejde på at implementere.

Der er planlagt endnu en brugervenlighedstest til efteråret.
 

 

Kontakt

Projektchef
3334 9414