DUBU-løsningen vel modtaget

DUBU er nu taget i brug i 26 af de 44 DUBU-kommuner, og flere end 21.000 sager oprettet i systemet.

Ultimo december 2011 satte KOMBIT sagsbehandlingssystemet DUBU (Digitalisering –udsatte børn og unge) i drift i 44 kommuner. DUBU giver kommunernes sagsbehandlere et vigtigt fælles værktøj til at sætte fokus på de udsatte børn og unge i landets kommuner. Løsningen vil blandt mange fordele sikre bedre overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og vil forbedre muligheden for at foretage den faglige udredning og økonomiske styring. 

De 44 kommuner tager DUBU i brug løbende, som det passer ind i forhold til øvrige aktiviteter i kommunerne. ICS, som er den socialfaglige metode, DUBU er baseret på, er for mange af DUBU-kommunerne en helt ny arbejdsmetode, der betyder indførsel af nye arbejdsgange for sagsbehandlerne. Derfor tager den enkelte kommune først DUBU i brug, når kommunen er klar og alle sagsbehandlerne på området har været på uddannelse. Ikke desto mindre forventer KOMBIT, at DUBU er i brug i 26 af de 44 DUBU-kommuner med udgangen af januar, og i størstedelen af de 44 kommuner medio marts 2012. Pt. er flere end 21.000 sager oprettet i DUBU.

Mange positive tilbagemeldinger

Tilbagemeldingerne fra de kommuner, der har taget løsningen i brug, er overvejende positive og lyder allerede efter en måned med løsningen, at ”løsningen er nemmere at bruge, end vi havde regnet med” og at der allerede nu tegner sig et bedre overblik over sagerne, som formentlig vil blive endnu bedre på sigt. Sideløbende med at løsningen bliver taget i brug af flere og flere kommuner, arbejder KOMBIT og IBM på at løse de børnesygdomme, der altid er, når et helt nyt system tages i brug.

DUBU leveres til kommunerne i faser. Fase 2, der bl.a. indbefatter integration til de ESDH-systemer, som lever op til OIO Sags- og dokumentstandarden, Dokumentboks og Danmarks Statistik, forventes klar medio 2012.

Flere kommuner er interesseret i løsningen

KOMBIT har allerede nu fået en række henvendelser fra kommuner, der er interesseret i at komme med på løsningen. Derfor inviterer vi snarest til informationsmøde, hvor nye kommuner kan høre mere om DUBU. Følg med på kombit.dk eller få nyt fra projektet direkte i din indbakke ved at tilmelde dig nyheder fra DUBU via ”tilmeld nyhedsbrev” på forsiden af kombit.dk.