Driftskontrakt til Støttesystemerne opdateret

KOMBIT har efter dialog med leverandørmarkedet offentliggjort en opdateret driftskontrakt til anvendelse for Støttesystemerne.

Med udgangspunkt i decembers tekniske dialogmøder omkring KOMBITs standard driftskontrakt har KOMBIT foretaget en række præciseringer i driftskontrakten til anvendelse for Støttesystemerne. Den opdaterede udgave af driftskontrakten bygger derved på det materiale, som var i høring hos leverandørerne samt løbende opdateringer hertil, og kan betragtes som version 0.99 af den endelige driftskontrakt for Støttesystemerne.

Præciseringerne inkluderer:

 • Mange processer er uddybet og præciseret, herunder især processer for Incident Management og Problem Management
 • Opfyldelse af servicemål for reaktions- og eskalationstider er reduceret fra 100% til 90% fraktil
 • Den gennemsnitlige telefonventetid i Service Desken er ændret fra ikke at måtte overstige 10 sekunder til ikke at må overstige 3 minutter
 • Der er indsat et loft over antal gange KOMBIT kan begære data udleveret vederlagsfrit.
 • Kriterierne for antallet af minor releases leverandøren kan være bagud er fjernet
 • kriterier for hvad der kan udgøre væsentlig misligholdelse er præciseret
 • KOMBITs tidligste mulighed for opsigelse er ændret fra 12 mdr. til 24 mdr. efter systemet går i produktion
 • Mulighed for forlængelse af driftskontrakten op til 10 år efter systemet går i produktion er tilføjet
 • En mere balanceret bonus- og bodsmodel er introduceret. Bodsmaksimering er reduceret fra 50 % til 30 % per måned (og til 20 % for Applikationsvedligehold under model 3). En yderligere årlig begrænsning af samlet bod på 15 % er tilføjet
 • Suspendering af bodsmaksimering som et element under bonus- og bodsmodellen er fjernet
 • Særskilte bodsmodeller for emergency patches er fjernet
 • Svartidsmålinger er uddybet, og svartidsmodellen er forenklet. Svartidskrav er sænket på visse områder. Sammenhæng mellem svartidskrav og driftseffektivitet er præciseret
 • Optioner på forhøjet servicemål for driftseffektivitet på 99,95 % er fjernet
 • Leverandøren er ikke længere ansvarlig for 98 kommuners sikkerhedspolitik men kun over for KOMBITs konsoliderede sikkerhedspolitik
 • Exit-fee for opsigelse af infrastrukturdrift og applikationsdrift er forhøjet markant

Præciseringerne i Støttesystemernes driftskontrakt på baggrund af dialog med markedet vil fungere som standard for KOMBITs udbud, dog med projektspecifikke tilpasninger.

Se alle bilagene i driftskontrakten her.

Vær opmærksom på, at det fremlagte materiale ikke udgør det kommende udbudsmateriale. Materialet er alene af vejledende karakter.