Dialogmøder om aftalen om udfasning af KMDs kritiske forudsætningssystemer

Kom med til dialogmøde et af seks steder i landet, og hør mere om hvad kommunerne selv skal gøre for at hente den størst mulige gevinst af aftalen mellem KMD, ATP og KOMBIT.

Før påske indgik KMD, ATP og KOMBIT en aftale om reducering af betalingen for KMDs kritiske forudsætningssystemer. Aftalen har positive konsekvenser for kommunernes økonomi, men for at indhente den størst mulige gevinst, forudsætter det, at kommunerne handler og blandt andet sørger for at opsige deres nuværende kontrakter med KMD på de pågældende systemer.

På en række dialogmøder rundt om i landet vil du kunne høre mere om aftalen, og hvad den konkret betyder for kommunen. På møderne vil vi blandt andet tale om, hvad kommunen bør tage i betragtning i forbindelse med budgetlægningsprocesserne, samt hvilke tiltag der bør sættes i gang i de enkelte kommuner.

Målgruppe for dialogmøderne

Den primære målgruppe for møderne er de kontaktpersoner, som kommunerne selv meldte ind i forbindelse med tilslutningen til CPR/CVR, og som har til opgave at videreformidle relevante informationer til kolleger i deres kommune. Møderne kan også være relevant for kommunale medarbejdere med ansvar for kontraktstyring- og forhandling og programledere for monopolbruddet. Af pladshensyn henstiller vi til at hver kommune max. sender to deltagere.

Alle spørgsmål stillet på møderne vil blive skrevet ned og efterfølgende delt på CPR/CVR-drejebogen. Du er også meget velkommen til at sende spørgsmål på forhånd, så tager vi dem med på møderne.

Dialogmøderne finder sted:

  • Faxe den 02.05.2016 kl. 09:30 – 11:30
  • Aalborg den 03.05.2016 kl. 09:30 – 11:30
  • Aarhus den 09.05.2016 kl. 13:00 – 15:00
  • Odense den 17.05.2016 kl. 09:30 – 11:30
  • København den 19.05.2016 kl. 09:30 – 11:30
  • København den 19. 05.2016 kl. 13:00 - 15:00
  • Esbjerg den 30.05.2016 kl. 13:00 - 15:00

På møderne vil der blive serveret kaffe og et stykke morgenbrød eller kage. 

Du tilmelder dig møderne via dette link.

Deadline for tilmelding er:

  • Fredag den 29.04.2016 for møderne i Faxe, Aalborg og Aarhus
  • Tirsdag den 10.05.2016 for møderne i Odense, København og Vestjylland

Hvis du har spørgsmål til møderne eller andet vedrørende CPR/CVR-projektet kan du skrive til: CVR-CPRdata@kombit.dk