Det nye DUBU er i luften i 73 kommuner

Den nye version af den fælles kommunale it-løsning, DUBU, er rullet ud i 73 kommuner. Løsningen er en markant opgradering og sikrer socialrådgivere og sagsbehandlere optimal it-understøttelse til at varetage udsatte børn og unges behov

Allerede i slutningen af november gik det nye DUBU i luften i tre kommuner. Næstved, Skanderborg og Vordingborg var som pilotkommuner de første til at tage det nye DUBU i brug.
Den 2. januar blev løsningen så rullet ud i øvrige 70 kommuner.

KOMBIT sendte DUBU i genudbud i 2017, hvor Netcompany vandt og siden har udviklet løsningen sammen med KOMBIT i tæt samarbejde den kommunale følgegruppe.

Løsningen bygger på den socialfaglige systematik “Integrated Children’s System” (ICS). Formålet med det nye DUBU er, at løsningen professionelt og effektivt skal understøtte myndighedsfunktionen for udsatte børn og unge med optimeret teknologi og brugervenlighed, så sagsbehandlerne får den bedst mulige it-understøttelse til at varetage udsatte børn og unges behov.

-Efter en periode med pilotdrift i tre kommuner var løsningen klar til at gå i luften i de øvrige 70 DUBU-kommuner.
De første par dage var præget af henholdsvis login- og rettighedsproblemer, som vi stadig arbejder på, men det går den rigtige vej, og vi er i tæt dialog med både leverandører, underleverandører og kommunerne, naturligvis. Det er en vigtig it-løsning for kommunernes sagsbehandlere, så det er essentielt, at løsningen kører stabilt,
siger projektleder Christina Gross Jarnit.

It-løsningen, der erstatter den tidligere løsning, giver et stort løft i forhold til brugervenlighed og bliver et markant forbedret system, som DUBU-kommunerne har glædet sig til:

-Det kommer til at betyde mere effektivt arbejde. Det bliver enklere at bruge systemet og løse de opgaver, vi skal løse. DUBU bliver bare federe efter nytår, sagde Steffen Terkelsen, socialrådgiver i Kolding kommune, følgegruppemedlem og superbruger på DUBU, i et tidligere interview.
Han er blandt de mange DUBU-brugere, der ønskede det eksisterende DUBU opdateret til en mere moderne, brugervenlig løsning.
Det har han og de øvrige DUBU-kommuner nu fået.

Flere funktioner, optimeret teknologi og øget brugervenlighed
Foruden den funktionalitet, som det eksisterende DUBU har, har det nye DUBU fået en række forbedringer og tilføjelser:

  • Optimeret søgefunktion
  • Mulighed for individuel opsætning af forsideindstillinger
  • Nemmere at arbejde i flere sager samtidig
  • Forenkling af brugen af ICS (Integrated Children’s System) i DUBU. Understøtter fortsat systematikken og helhedsorienteringen i sagsbehandlingen og brugen af ICS
  • Børnehandicapudredning (nyt): skal understøtte kommunerne i at styrke systematikken og helhedsorienteringen i sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelse.
  • Resultatdokumentation (nyt): Giver sagsbehandlerne mulighed for at måle på udvikling og effekt i form af trivsel for såvel udsatte børn og unge som børn og unge med handicap.
  • Øget brugervenlighed, færre klik
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9412