Den fælleskommunale Serviceplatform er åbnet

Serviceplatformen kan nu anvendes af kommuner og leverandører. Offentliggørelse af nye services på www.serviceplatformen.dk vil ske i sammenhæng med udviklingen i KOMBITs monopolbrudsløsninger

Den 1. januar 2014 åbnede den fælleskommunale Serviceplatform. På www.serviceplatformen.dk kan kommuner og it-leverandører finde information om bl.a. tilgængelige services, priser og vilkår, og via selvbetjening administrere aftaler, følge med i kommunens forbrug af data mm.

Dermed er en stor milepæl nået i forhold til at give kommunerne nemmere og billigere adgang til data. Serviceplatformen integrerer data og funktionalitet fra fag- og kildesystemer og udstiller dem som services til brug for fælleskommunale løsninger. Pt. er godt 80 kommuner oprettet med en administrator på Serviceplatformen.

Serviceplatformen er en kompleks integrationsplatform for data, og derfor betragter KOMBIT de første tre måneders drift som pilotdrift. Her vil være et særligt beredskab til at sikre den fulde funktion af platformen i forbindelse med at den sidste funktionalitet, forbrugsoversigten – hvor kommunen kan følge med i det aktuelle forbrug i kroner og ører – sættes i drift.

Tilgængelige services

Serviceplatformen er gået i drift med en række services, herunder CPR, CVR og OIS, og der vil løbende blive udstillet flere services på Serviceplatformen. Se priser på Serviceplatformen her. KOMBIT havde en ambition om ved åbningen også at udstille Feriekonto, Jobcenter, Udlændingestyrelsen, SKAT og Sygesikringsdata.. Disse fem services er imidlertid ikke realiseret.

Det har været intentionen løbende at udstille flere services på Serviceplatformen og give kommunerne mulighed for at tilgå de forskellige services på et vilkårligt tidspunkt og efter den enkelte kommunes behov.

I de seneste måneder har KOMBIT imidlertid været i dialog med en række kildeleverandører vedr. de fem ovenstående services. Da der er en række omkostninger forbundet med eksempelvis at forestå drift af en service, uanset om den bliver brugt eller ej, har KOMBIT revurderet fremgangsmåden for anskaffelse af nye services for at optimere business casen for den enkelte service.

”Time-to-market” et rigtigt parameter

Efter dialogen med leverandørerne har KOMBIT skærpet fokus på, hvornår der er et reelt behov for den enkelte service. Som KOMBIT tidligere har kommunikeret, vil der i første omgang komme til at ligge services til brug for KOMBITs monopolbrudsprojekter på Serviceplatformen, og derfor er der en sammenhæng mellem monopolbruds-projekternes udbudsplaner, og i hvilken rækkefølge de enkelte services bliver udstillet på Serviceplatformen.

I KOMBIT er vi opmærksomme på, at dette kan give anledning til udfordringer i kommunerne. Kommuner, der oplever det som en udfordring, opfordres til at kontakte KOMBIT, som i fællesskab med kommunerne vil vurdere, om der vil være en god business case i at fremskynde en frigivelse af en service på Serviceplatformen eller ej.

Kontakt kan rettes til Annette Due, Kommunernes Datafællesskab, på adu@kombit.dk